Portugisisk språk i Afrika

Det portugisiske språket og den portugisiske kulturen er ikke begrenset til Portugal og Brasil. Portugisisk snakkes også i flere afrikanske og asiatiske land, og den portugisiske kulturelle tilstedeværelse er viktig i mange områder, på begge kontinenter. Det finnes også mange varianter av portugisiskbaserte kreolspråk i Afrika og Asia.

Kart over Afrikanske land med portugisisk som offisielt språk.
Mapa de África demarcando os PALOP. GNU Free Documentation License

PALOP

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa eller  Afrikanske land med portugisisk som offisielt språk.

Dette er en gruppe på fem afrikanske land hvor portugisisk er det offisielle språket. Landene er Angola, Kapp Verde, Mosambik, Guinea-Bissau og São Tomé og Príncipe. De utgjør en del av samveldet av portugisiskspråklige land, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

PALOP-landene var kolonier under det portugisiske imperiet, fram til 1970-tallet.
Det er et utstrakt samarbeid mellom PALOP-landene og Portugal, både når det gjelder kultur, bistand og språk.
 

CPLP
 

Kart som viser CPLP.
CPLP - Wikimedia Commons

Samveldet av portugisiskspråklige land (portugisisk: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, forkorta CPLP) er et flerlateralt forum for gjensidig vennskap mellom nasjoner som har portugisisk som offisielt språk.

CPLP ble oppretta i 1996 med sju medlemsland: Angola, Brasil, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Mosambik, Portugal og São Tomé og Príncipe. Øst-Timor ble med i 2002, etter å ha blitt selvstendig fra Indonesia. Brasil, Øst-Timor og de fem afrikanske landa er tidligere portugisiske kolonier.

I 2006 ble Ekvatorial-Guinea og Mauritius observatørmedlemmer, og i 2008 ble Senegal det.

Relevante studier

Relevante fagsider