Fagsider for romanske språk

De viktigste romanske språkene etter antall språkbrukere er: Spansk, Portugisisk, Fransk, Italiensk, Rumensk og Katalansk. Det romanske språket som snakkes av langt flest personer, er spansk, som snakkes av mer enn 500 millioner personer.

I høymiddelalderen henimot det 9. århundre ble de romanske språkene i Europa født i sin skriftlige form. De romanske språkene (eller nylatinske) er en indoeuropeisk gren med stor likhet mellom språkene. De oppstod som en utvikling av vulgærlatin, eller muntlig latin, slik den ble snakket av folket, ulik den klassiske latinen som ble brukt i litteraturen. Vulgærlatinen kan sees på som gatespråket brukt til hverdags blant romerne.

De romanske språkene klassifiseres i ulike grupper som hver igjen kan inneholde flere dialektvarianter. Valget av én av disse dialektene som offisielt språk beror som oftest på politiske årsaker. Uansett, de romanske språkene danner en gruppe av mange språk med til dels små forskjeller dem i mellom. De er stort sett gjensidig forståelige (mer i sin skriftlige form enn i den muntlige).

Relevant informasjon

Aktuelt

  • UB har digitalisert tidskriftet "Språk og språkundervisning" 29. aug. 2022

    Språk og språkundervisning var bladet til foreningen Landslaget moderne språk. Fra 1965 til 2010 bortsett fra i perioden 1973 til 1975 ble utgitt 167 numre av bladet. Digitaliseringen omfatter 4 860 sider med forskjellige fonter inklusive fotografier og tegninger. Gjennom de 45 årene det eksisterte, endret det formatet fem ganger. Bladet inkluderer forskjellige typer dokumenter: artikler, didaktiseringer, referater, reklamer, osv. skrevet først og fremst på engelsk, fransk, spansk, tysk og selvfølgelig norsk, noe som gir en uvurderlig oversikt for fremmedspråklærere i den norske skolen.

    Digitaliseringen.

  • The Nordic Romanist Conference 23. feb. 2022

Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

Send innkjøpsforslag


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din

Segovia akvedukt (Kastilja og Leon, Spania). Bilde: José María Izquierdo©