Noen utgivelser i små format av Don Quijote og den danske oversettelsen av Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788)

Noen utgivelser i små format fra 1700-tallet (på flere språk)

Fernández de Avellaneda, Alonso. Nouvelles avantures de l'admirable Don Quixotte de la Manche. Traduites de l'espagnol en françois. Bruxelles: Guillaume Frickx, 1707. Dette er et eksemplar av den falske Don Quijote, et plagiat som Don Quijote nevner flere ganger i den andre delen av Don Quijote av La Mancha.

Cervantes Saavedra, Miguel de: Vida y hechos del ingenioso Don Quijote de la Mancha; con muy bellas estampas,  gravadas sobre los Dibujos de Coypel, primer Pintor de el Rey de Françia. Haia: P. Gosse y A. Moetjens, 1744. - 4 b.

Cervantes Saavedra, Miguel de: Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Francfort: Foire: chez Jean-François Bassompierre, Libraire de Liége, 1750. - 6 b.

Cervantes Saavedra, Miguel de: Vita, ed azioni dell'ingenoso cittadino d. Chisciotte della Mancia; tradotta dallo Spagnuolo in Italiano da Lorenzo Franciosini Fiorentino. - 6a ed. - Venezia: Presso Sebastiano Valle, 1795. - 4 b.

Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788)

«Charlotte Dorothea Biehl» av P. Hansen - Illustreret Dansk Litteraturhistorie bind 2. Lisensiert under Offentlig eiendom via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlotte_Dorothea_Biehl.jpg#/media/File:Charlotte_Dorothea_Biehl.jpg
«Charlotte Dorothea Biehl» av P. Hansen - Illustreret Dansk Litteraturhistorie bind 2. Lisensiert under Offentlig eiendom via Wikimedia Commons -

"Dorothea Biehl var datter av Christian Æmilius Biehl, sekretær ved Kunstakademiet på Charlottenborg i København, og Sophie Hedevig Brøer. Morfaren, en alvorlig og religiøs mann, oppmuntret sin datterdatters interesse for litteratur og språk. Foreldrene så derimot med mishag på bestefarens favorisering av den kvikke datterdatteren, og etter at han døde da hun var rundt åtte år, nektet foreldrene henne å lese. Likevel lyktes det henne å gjemme unna bøker og lese i skjul." (Kilde: Wikipedia)

I perioden 1776-77 oversatt hun Den sindrige herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. I 1865-69 kom det en ny utgave, revidert av F. L. Liebenberg og med bilder av Professor W. Marstrand, med tittelen Den sindriige adelsmand Don Quijote af la Manchas Levnet og Bedrivter. Charlotta Dorothea Biehl oversatte også Novelas ejemplares/Lærerige Fortællinger av Miguel de Cervantes Saavedra i 1780-1781.

 

 

En digitalisering av denne boka kan leses i  våre Digitale samlinger (UBO)

At Don Quijote ble oversatt til dansk så tidlig som i 1776-7 er ikke overraskende. Don Quijote hadde allerede blitt oversatt til mange språk og det spanske språket var ikke helt ukjent i Danmark. I 1662 ble det første skandinavisk kurset i spansk som fremmedspråk utgitt i Danmark: Lingvæ Hispanicæ compendium av Carolo Rodriguez Matritense ble skrevet som lærebok til prins Christian, som senere ble kong Christian V.

Plakat i pdf

Deler av utstillingen

Se også

Bibliotek

  • Don Quijote i ORIA
  • Cervantes i ORIA
  • Cervantes i HKI
  • Monografier og artikler om Cervantes i ORIA

Ordbøker