04 - Signe Brandsæter, Knut Hegna, Anita P. Lørdahl, Bård Tuseth (red.): Biblioteket og forskningen - Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4. juni 2008

Foredragene fra Fagreferent-konferansen publiseres i dette skriftet, og viser det store omfanget av viktig arbeid og forskning som fagreferenter står for i norske fagbibliotek. Last ned i pdf-format

Sammendrag

Fagreferentkonferansen 2008 ble avholdt i Oslo 2. - 4. juni 2008, med hovedtema "Biblioteket og forskningen".

Hovedtemaet speiler forestillingen om at biblioteket innehar en nødvendig og sentral plass i en forskningsinstitusjon. Biblioteket sørger for at forskerne kan få tak i de bøker, artikler, tidsskrifter, databaser og annet som det er behov for i forskningsprosessen.

Fagreferentenes egen forskning bidrar til større kunnskap om faget man forvalter i biblioteket, økt samlingskompetanse, bedre veiledningsevner overfor forskerne i moderinstitusjonen og dermed til slutt, til et bedre bibliotek.

Foredragene fra konferansen publiseres i dette skriftet, og viser det store omfanget av viktig arbeid og forskning som fagreferenter står for i norske fagbibliotek. Bredden og kvaliteten i foredragene illustrerer hvilke ressurser fag- og forskningsbibliotekene i Norge besitter gjennom sine fagreferenter, noe som igjen kommer fagmiljøene ved moderinstitusjonene til gode.

JE 20.10.2008

Emneord: Bibliotek, Forskning, Universitet, Fagreferent, Konferanse, Oslo
Publisert 20. okt. 2008 11:14 - Sist endret 29. okt. 2020 10:16