11 - Hegna, Knut: Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år

Er datateknologien skremmende eller inspirerende for biblioteket? Universitetsbibliotekets mangeårige fagreferent i informatikk, Knut Hegna, stilte spørsmålet for første gang i 1980. Denne samlingen av hans utvalgte tekster viser at Hegna i årenes løp har funnet mange ulike svar på dette spørsmålet. Last ned i pdf-format

Sammendrag

Sjangermessig varierer tekstene fra foredrag og rapporter over artikler til eposter og twittermeldinger. Innholdet spenner vidt - fra databasebruk til datasikkerhet. To emner står likevel særlig sentralt: Datastøttet kunnskapsorganisering og en løpende diskusjon av kvaliteten på forskningsbibliotekets tjenester, de fysiske så vel som de nettbaserte.

Med informatikken som eksempel dokumenterer artikkelsamlingen hvordan den engasjerte fagreferenten kan fungere som pedagogisk bindeledd mellom fag og bibliotek, mellom bibliotek og fag.

Publisert 16. feb. 2017 15:00 - Sist endret 29. okt. 2020 10:06