Visual Navigation Project

Hvordan kan vi visualisere samlingen vår?

Prosjektet Visual Navigation tar utgangspunkt i bibliotekbrukerens leting etter kunnskap i en digital verden. Prosjektets mål er å forbedre brukerens visuelle opplevelse av å søke etter informasjon samt at bidra til inspirasjon og økt bruk av biblioteks ressurser.

Basert på en rekke brukerundersøkelser, skaper vi navigasjonsprototyper som åpner for visuell utforskning av Universitetsbibliotekets samling. Videre ser vi på hvordan vi kan integrere slike prototyper i det fysiske bibliotekrommet, for eksempel gjennom berøringsskjermer og berøringsbord.

En del av prosjektet knyttes til innovativ utnyttelse av de betydelige ressursene som til i dag er nedlagt i utvikling av norske emneordskorpus (English).

The Visual Navigation project is run by the University of Oslo Library in collaboration with the Department of Informatics and by support of the National Library of Norway. The project started in September 2016 and has a duration of two years.

How can we visualize our library collection?

The Visual Navigation project is focused on library users searching for knowledge in an increasingly digital world. The project aims to enhance the user’s visual experience while searching for information, to inspire and to increase the use of library resources.

Based on a variety of user input, we create navigation prototypes that allow for visual exploration of the University Library’s collection. Furthermore, we investigate how we can integrate these prototypes in the physical library space, for example through touchscreens and touch tables.

Part of the project is linked to the innovative use of the considerable resources that are embedded in the development of Norwegian subject terminology. Read more.

       

Project Members

Hugo C. Huurdeman
Project Manager
hugo@timelessfuture.com
Helge Mjelde
Head of Medical Library
helge.mjelde@ub.uio.no
Live Rasmussen
Head of Science Library
live.rasmussen@ub.uio.no
Brit Heidi Rustad
Assisting Head of Science Library
b.h.rustad@ub.uio.no
Kyrre Traavik Låberg
Head Engineer
k.t.laberg@ub.uio.no
Dan Michael Heggø
Academic Librarian
d.m.heggo@ub.uio.no
Mikaela Aamodt
Senior Librarian
mikaela.aamodt@ub.uio.no
Nina Marie Thodesen
Librarian
n.m.thodesen@ub.uio.no