Prosjekt ved UB

BIBFRAME

Kunnskap om ulike modeller for produksjon av lenkede metadata med spesielt fokus på verk og autoritetsdata. Kompetansedeling og samarbeid på tvers av bibliotektyper.

Spesialsamlinger og databaser

Prosjektet skal etablerë ei felles plattform for å lagre, katalogisere og gjere tilgjengeleg spesialsamlingar, faglege arkiv, lokalt utvikla databasar, tekstar eller audiovisuelt materiale som ikkje blir omfatta av katalogen til Universitetsbiblioteket.

Registreringsprosjektet

Prosjektet har som mål å få registrert alle dei eldste bøkene i magasinet til Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek.

Scriptoteket

Scriptoteket starta våren 2013 som ein uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interesserte i å gjere bibliotekskvardagen på UB litt trivelegare ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etter kvart har ulike utviklingsprosjekt falle naturleg inn under Scriptotek-paraplyen.

DAMOS

Dette prosjektets føremål er å opprette ein komplett, annotert og søkbar korpus av det mykenske språket.

ENCODE

Målet for prosjektet er å fremme bruken av digitale metodar og verktøy i forsking og undervisning av gamle skriftkulturar. Sentralt er etableringa av eit internasjonalt nettverk og av ei felles open online ressursdatabase.