Spesialsamlinger og databaser

Prosjektet skal etablere en felles plattform for å lagre, katalogisere og tilgjengeliggjøre spesialsamlinger, faglige arkiver, lokalt utviklede databaser, tekster eller audiovisuelt materiale som ikke omfattes av universitetsbibliotekets katalog. 

Georg Sverdrups hus

Foto: Francesco Saggio/UiO

Digitale forsknings-prosesser blir stadig viktigere innen samfunnsvitenskap og humaniora og vektlegges som viktige satsningsområder i strategier og planer både nasjonalt og lokalt (jf. bl.a. HUMeval og UiOs Strategi 2030). For å møte et stadig økende behov, og for å sikre tilgang til slike forskningsdata og vitenskapshistoriske kilder i et langsiktig perspektiv, skal UB i samarbeid med USIT etablere en felles plattform for å lagre, katalogisere og tilgjengeliggjøre spesialsamlinger, faglige arkiver, lokalt utviklede databaser, tekster eller audiovisuelt materiale. 

Universitetsbiblioteket har også fått midler for 2022 til å opprette et digitaliseringsverksted i Georg Sverdrups hus med skannere, kameraer og utstyr for digitalisering av audiovisuelt materiale som er knyttet til dette prosjektet.

Publisert 18. jan. 2021 13:16 - Sist endret 8. nov. 2022 09:37