Domus Bibliotheca

I 1836  lanserte slottsarkitekt Hans Linstow en plan for en paradegate fra det planlagte nye slottet vest for Christiania og inn til byen. Denne gaten skulle huse viktige prestisjebygg for den nye hovedstaden.

Domus Bibliotheca © UBO

Nytt universitet
Christian Heinrich Grosch, som hadde vært Linstows assistent, utarbeidet i 1838 nye planer for universitetet i denne nye gaten, og planene bestod av tre bygninger hvorav en skulle huse universitetsbiblioteket. I 1839 ble planene godkjent av Stortinget. Bygningene stod ferdige i 1852, men bibliotekinnflytting i Domus Bibliotheca, som også går under navnet Vest-bygningen, startet allerede i 1850.

Biblioteket
Domus Bibliotheca var bygget som et uoppvarmet boklager uten kunstig belysning. Av hensyn til brannfaren måtte det være minst mulig av ovner og lamper i huset. Lesesalen var liten og med kort åpningstid. Overbibliotekar Drolsum fikk bygget en helt ny og mye større lesesal midt i bygningen ved å bygge inn det opprinnelige gårdsrommet. Drolsum fikk også gjennomført en ordning som gjorde universitetsbiblioteket til et nasjonalbibliotek i en annen betydning enn den Georg Sverdrup hadde lagt i dette ordet.

Plassproblemer
På begynnelse av 1900-tallet var Domus Bibliotheca overfylt. Biblioteket var planlagt for 250.000 bind, men bestanden hadde da økt til det dobbelte. Personalet var imidlertid svært lite. I årene 1845-1863 var utlånet på ca 10.600 bind pr år. I samme tid var det omtrent 4.640 bind som ble benyttet på lesesalen årlig.

 


interior

Interiør fra Domus Bibliotheca, © UBO

Publisert 27. okt. 2011 19:22 - Sist endret 31. aug. 2016 14:08