Georg Sverdrups Hus

Universitetsbibliotekets store bygg på Blindern fra 1999 har sitt navn etter bibliotekets første sjef, professor Georg Sverdrup.

Veien frem var lang og kronglete. I 1992 vedtok Stortinget at universitetsbibliotekets hovedbygning på Solli plass skulle overføres til Nasjonalbiblioteket og at det samtidig skulle bygges et nytt Universitetsbibliotek for humaniora og samfunnsfag på Blindern.

Georg Sverdrups hus © UBO

Bygget

Biblioteket er tegnet av Are Telje. Bygningen har et bruttoareal på ca. 29.000 m². Totalt er bygget dimensjonert for ca. 2.800.000 bøker over 6 etasjer. Arkitekturen er preget av den postmoderne eklektisme. Den gjennomførte bruken av kvadrater i interiørdetaljer, sammen med bruk av kontrasterende farger, peker tilbake til konstruktivister og Bauhaus-arkitektur. Man ser også inspirasjon fra Scandinavian design med bruk av bjerk i alle møbler, hyller og andre innredningsdetaljer.

Annen arkitektur
Utbyggingen på Blindern startet på 1930-tallet. Deretter ble det bygget ut gradvis på 60-, 70- og 80-tallet. Universitetsområdet var lenge preget av rot og planløshet. Biblioteket fungerer nå som en sammenbindende magnet på campus. Alle bygningene på sørsiden av Blindernveien er tette, kompakte volumer i tegl, på nordsiden av Blindernveien er det en kombinasjon av høye blokker og lavere bygninger.

De ulike fasadene på Georg Sverdrups hus er ganske forskjellige. Hovedfasaden mot vest er en monumental glassfasade med de svarte kolossal-søylene. Denne fasaden står ikke i dialog med omkringliggende arkitektur. Den signaliserer en klassisk akademisk verdighet, i et moderne formspråk.

Kunsten
Kjell Torrisets monumentale utsmykning dominerer kortveggen ut mot Blindernveien. Det består av 836 mindre malerier, alle med et øye som motiv: de ser alt som foregår i biblioteket. De er montert på en vegg som strekker seg over tre etasjer. Dette er et av de største monumentalarbeider ved universitetet. 

Kobber- og glassdørene inn til biblioteket er av Paul Brandt, med tittelen Typos. Motivet på både glass- og kobberdørene er ulike geometriske variasjoner rundt et kvadrat.

I tillegg dominerer et stort maleri av Arne Ekeland sentralhallen: Før avreise, 1984.

 

Publisert 27. okt. 2011 19:22 - Sist endret 19. aug. 2016 09:06