Lucy Smith

Lucy Smith (1934-2013) var en pionér innen norsk rettsvitenskap! I begynnelsen av 1970-årene var hun med å etablere kvinnerett som eget fagområde, og hun publiserte sammen med Anne Robberstad ”Kvinnerett : to artikler” i 1975.

Lucy Smith: Maleri av Håkon Gullvåg, 1999, © UiOs kunstsamling

I 1981 ble Lucy Smith Norges første kvinne som avla juridisk doktorgrad. Avhandlingen Foreldremyndighet og barnerett tar for seg grunnleggende rettsspørsmål i forholdet mellom barn og foreldre. Smiths bok (sammen med Peter Lødrup) Barn og foreldre : forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer kom for noen år tilbake i 7. utgave.

I 1987 ble hun landets første kvinnelige jusprofessor. Med sin hovedkompetanse innen barnerett og forholdet mellom barn og menneskerettigheter, regnes Lucy Smith som en pionér når det gjelder utviklingen av barnerett som selvstendig juridisk fagområde. I 2003 ble hun medlem av FNs barnekomité som overvåker barnekonvensjonen.

Smith ledet utvalget som utformet børsloven (1985), og hun har publisert vitenskapelige arbeider innen børs- og verdipapirrett, deriblant Kampen på aksjemarkedet: en rettslig studie av selskapsovertak og forsvarstiltak i 1988.

Lucy Smith var Universitetet i Oslos første kvinnelige rektor 1993–1998.

Av æresbevisninger er Smith hedret som kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste (1995) og som Kommendör Första Klassen av Kungliga Nordstjärneorden for sin innsats innenfor nordisk og norsk-svensk universitetssamarbeid (2001). Hun er dessuten æresdoktor ved Københavns Universitet, og ble i 1990 innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi. Smith har og har hatt en rekke styreverv i norsk kultur- og næringsliv.

På 1980-tallet ble Smith kjent for det store publikum da hun var overdommer i NRKs populære spørreprogram Kvitt eller dobbelt.

Publisert 21. okt. 2011 11:09 - Sist endret 18. aug. 2016 08:13