English version of this page

Egenarkivering til DUO vitenarkiv via Cristin

UiO støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle artikler leveres til DUO vitenarkiv.

Slik leverer du artikkelen din:

 1. Ta vare på artikkelens postprint (siste forfatterversjon etter fagfellevurdering før forlagets layout). Kontakt korresponderende forfatter om du ikke har den selv. Se eksempler på forfatterversjoner av artikler.
 2. Etter publisering søker du frem artikkelen din i Cristin.
 3. Last opp postprint i Cristin (se veiledning). Husk at du må være pålogget Cristin.
 4. DUO-gruppen på UB dobbeltsjekker om artikkelen kan tilgjengeliggjøres.
 5. Er det embargo, blir det påført av DUO-gruppen.
 6. Hvis den publiserte versjonen kan tilgjengeliggjøres, tar DUO-gruppen kontakt med deg og ordner det.
 7. Behandlingstid: flere uker i innrapporteringsperioden i januar. Forfatter får beskjed hvis noe ikke er korrekt med opplastingen.
Publiseringsprosessen
Illustrasjonen viser publiseringsprosessen og hva som er preprint, postprint og publisert versjon. 

Sentrale begreper og ordforklaringer

 • Førsteutkast/preprint/manuskript/innsendt versjon/opprinnelig manus: manuskript som er innsendt til et tidsskrift, men ennå ikke blitt fagfellevurdert. Denne versjonen kan bli revidert etter fagfellevurderinger.
 • Postprint/akseptert versjon/sisteutkast/fagfellevurdert versjon/forfatters endelige manuskript: den siste forfatterversjonen som sendes inn til tidsskriftet for publisering. Eventuelle kommentarer fra fagfeller er innarbeidet. Versjonen vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen, men uten forlagets formatering, layout og design.
 • Publisert versjon: endelig publisert versjon med forlagets layout.
 • Embargo: tidssperre som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et publiseringsarkiv. Embargo kan løpe fra seks til 36 måneder før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i DUO.
 • Institusjonelt arkiv: Et åpent elektronisk arkiv for å samle, bevare og formidle kopier av den akademiske produksjonen ved en institusjon.
 • Fagarkiv: Et åpent elektronisk arkiv organisert etter fagområde. For eksempel ArXiv, RePec, PubMed Central.
 • Sosiale forskernettverk: Nettsteder og delingsplattformer for forskning. For eksempel Researchgate og Academia.edu.

Mer informasjon om egenarkivering og andre arkiv:

Egenarkivere og dele førsteutkast:

I noen fagfelt er det vanlig å dele førsteutkast i fagarkiv som for eksempel arxiv eller RePEc. Noen forlag tillater dette, andre gjør det ikke. Dette kan du sjekke på tidsskriftets nettsider. Det kan også være registrert i databasen SHERPA/RoMEO.

Mange velger også å dele forskningen sin på sosiale plattformer som ResearchGate eller Academia.edu. Også for disse bør du sjekke tidsskriftets nettsider for å klarere om dette er lov.

Egenarkivere og dele sisteutkast:

Når artikkelen er antatt, lager og lagrer du et sisteutkast (postprint) av artikkelen på bakgrunn av vurderinger fra fagfeller (referees).

I henhold til blant annet UiOs Open Access-politikk og Forskningsrådets retningslinjer, skal denne versjonen lastes opp via Cristin til DUO vitenarkiv. I Cristin kan du vente til etter publisering med å laste opp. Da vil ofte artikkelen allerede være registrert, og du slipper å registrere informasjon om den manuelt. Det går da raskt å laste opp filen. DUO-gruppen dobbeltsjekker opplastinger til DUO slik at kun tillatt versjon blir tilgjengelig der.

I noen fagfelt er det vanlig å dele sisteutkast i fagarkiv som for eksempel arxiv eller RePEc. Noen forlag tillater dette, andre gjør det ikke. Dette kan du sjekke på tidsskriftets nettsider. Det kan også være registrert i databasen SHERPA/RoMEO.

Mange velger også å dele forskningen sin på sosiale plattformer som ResearchGate eller Academia.edu. Også for disse bør du sjekke tidsskriftets nettsider for å klarere om dette er lov.

Dele publisert versjon:

Når artikkelen er ferdig publisert, får du som regel tilsendt en fil med tidsskriftets endelige formaterte versjon. Denne versjonen er det ikke alltid lov å egenarkivere i DUO, i fagarkiv eller dele på sosiale nettverk for forskning. Sjekk tidsskriftets nettsider, din publiseringsavtale eller i databasen SHERPA/RoMEO.

Er egenarkivering av publisert versjon tillatt i DUO, søker du frem artikkelen i Cristin og laster den opp. DUO-gruppen dobbeltsjekker opplastinger til DUO slik at kun tillatt versjon blir tilgjengelig der.

Eksempler på forfatterversjoner av artikler

Postprint/forfatterversjonen vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering, layout og design. Her viser vi noen eksempler fra DUO på forfatterversjoner av artikler:

Eksempel på akseptert versjon
Eksempel 1.
Eksempel på akseptert versjon
Eksempel 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på akseptert versjon
Eksempel 3.
 
Publisert 24. sep. 2010 11:44 - Sist endret 28. mai 2019 11:00