English version of this page

CC-lisenser

Når du skal publisere en artikkel med åpen tilgang (Open Access), må du i de fleste tilfeller velge en CC-lisens på artikkelen din. Med CC-lisensen forteller du hva du tillater andre å gjøre med ditt verk. 

Creative Commons (CC) startet som en ideell organisasjon i 2001, og i etterkant har lisensene de skapte blitt en internasjonal standard for deling av verk med åpen tilgang.

Fire elementer

En CC-lisens er bygd opp av fire forskjellige elementer. Disse elementene kan kombineres til å lage seks typer lisenser, som forteller oss hvilken type bruk som er tillatt, og på hvilke vilkår.

  Norsk Engelsk Forklaring
Bildet kan inneholde: font, symbol, sirkel, logo. Navngivelse Attribution (BY) Alle lisensene har dette elementet. Det betyr at det alltid er et krav om at forfattere skal bli sitert.
Bildet kan inneholde: symbol, sirkel, svart og hvit, font, logo. DelPåSammeVilkår ShareAlike (SA) Deling av bearbeidelser må gjøres med den samme lisensen, eller en annen kompatibel lisens. En kan derfor si at det beskytter åpenheten i videre deling.
Bildet kan inneholde: symbol, varemerke, font, antall, sirkel. IkkeKommersiell NonCommercial (NC) Det originale verket, og eventuelle beararbeidelser kan ikke brukes kommersielt.
Bildet kan inneholde: tekst, sirkel, font, linje, logo. IngenBearbeidelser NoDerivatives (ND) Bearbeidelser av verket kan ikke bli delt.

Seks lisenser

Ved å kombinere de fire elementene på forskjellige måter, får vi lisenser som forteller oss om verket kan bli brukt kommersielt, om det kan bearbeides, og på hvilke vilkår. Alle lisensene har kravet om navngivelse (BY), og alle lisensene tillater kopiering og deling av verket. De seks lisensene kan tenkes i grader av åpenhet, fra mer til mindre åpne. Forlag tilbyr som regel ikke alle lisensene når du publiserer åpent. Det er gjerne den mest åpne lisensen som tilbys (CC BY), i tillegg til en av de mer restriktive.

Navngivelse (CC-BY):

Logo Denne lisensen tillater gjenbruk på hvilken som helst måte, så lenge forfatteren blir sitert. Det betyr at det er lov å bruke verket kommersielt. Det er også lov å dele bearbeidelser av verket, som i en akademisk kontekst kan være å oversette til et annet språk, bruk av verket i åpne læringsressurser (OER), samt gjenbruk av figurer og grafer (med mindre disse har en separat lisens).

Navngivelse-DelPåSammeVilkår (CC BY-SA):

LogoHer tillates det bruk og deling på samme vilkår som CC BY, men enhver bearbeidelse må deles med samme, eller kompatibel lisens.

Navngivelse-IkkeKommersiell (CC BY-NC):

LogoDenne lisensen tillater andre å bruke verket slik de ønsker, så lenge det ikke er kommersielt. Bruken skal altså ikke være ment for, eller rettet mot, å oppnå en kommersiell fordel, eller økonomisk godtgjørelse.

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA):

LogoDette er en kombinasjon av de to forrige lisensene, der det ikke er lov å bruke verket kommersielt, og enhver ikke-kommersiell bearbeidelse av verket skal være delt med samme lisens, eller en tilsvarende.

Navngivelse-IngenBearbeidelse (CC BY-ND):

LogoDenne lisensen tillater andre å bruke verket slik de ønsker, men det er ikke lov å dele bearbeidelser av verket.

 

Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelse (CC BY-NC-ND):

LogoDette er den mest restriktive lisensen. Den tillater ingen deling av bearbeidelser, eller kommersiell bruk. Med alle ND-lisenser er det er delingen av bearbeidelsen som ikke er lov. Dette gir derfor fortsatt muligheten, som med de andre lisensene, for tekst- og datamining, så lenge det ikke blir brukt kommersielt, og at det ikke blir delt med andre.

CC-lisenser og forfatters rettigheter

Selv om en gir fra seg noen rettigheter med CC-lisenser, er det viktig å huske at opphavsretten gjelder fortsatt. Det samme gjelder også forskningsetiske normer og praksis. En forfatter beholder fortsatt de moralske rettighetene til verket sitt, som retten til å bli sitert, og til å beskytte integriteten av verket sitt. CC-lisenser er med andre ord ikke en erstatning av disse, men et ekstra lag av beskyttelse. Et krav i alle lisenser er originalforfatters rett til å fjerne navnet sitt fra gjenbruk som, for eksempel, antyder støtte til synspunkter de ikke kan stå inne for. I tillegg er det et krav om å angi på en rimelig måte hvis endringer er gjort fra det originale verket, og ved å gi en lenke tilbake til det originale verket, så langt det er mulig. Immaterielle rettigheter som patent- og varemerkerettigheter er fortsatt gjeldende, og er ikke lisensiert under CC-lisensene.

Hva er en bearbeidelse?

I en akademisk kontekst vil en bearbeidelse kunne være en oversettelse, gjenbruk av figurer, grafer og bilder (med mindre disse har en separat lisens), eller bruk av hele eller deler av verket i åpne digitale læringsressurser (OER). Hvis du bruker en lisens på verket ditt som ikke tillater bearbeidelser, som CC BY-ND, kan du fortsatt gi tillatelse til slik gjenbruk i individuelle tilfeller, slik du vanligvis gjør for verk uten CC-lisenser.

Plan S

Forskningsrådet er medlem av den internasjonale koalisjonen cOAlition S, som står bak Plan S. På grunn av dette er det krav om åpen publisering i Forskningsrådets utlysninger fra og med 01.01.2021. Det betyr at for godkjente prosjektsøknader med utlysning etter dette tidspunktet, kreves det at du bruker en CC-lisens. Her tillates CC BY eller CC BY-SA. Ved behov tillates bruk av CC BY-ND i individuelle tilfeller. Da må dette begrunnes av prosjektleder i prosjektets sluttrapport til Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om disse kravene på vår Plan S-nettside.

Tre-lags design

En CC-lisens består av tre lag.
© Creative Commons. «Three «Layers» of Licenses», CC BY 4.0

Alle CC-lisenser består av tre lag.

  1. Det første laget er den juridiske koden. Dette danner det juridiske grunnlaget for lisensene, og inneholder vilkårene og betingelsene.
  2. Det andre laget oppsummerer den juridiske koden i det første laget i et enklere språk, noe som gjør det lettere forståelig for lekfolk. Det er dette laget de fleste av oss kjenner til.
  3. Det tredje laget er maskinlesbart, og er skrevet i et format som er forståelig av webtjenester, søkemotorer og mange andre typer teknologi.
Publisert 3. feb. 2022 12:21 - Sist endret 1. apr. 2022 16:38