English version of this page

Egenarkivering til DUO vitenarkiv via Cristin

UiO støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle artikler leveres til DUO vitenarkiv.

Slik leverer du artikkelen din:

 1. Ta vare på artikkelens postprint (siste forfatterversjon etter fagfellevurdering før forlagets layout). Kontakt korresponderende forfatter om du ikke har den selv. Se eksempler på forfatterversjoner av artikler.
 2. Etter publisering laster du opp postprint i Cristin (se veiledning). Husk at du må være pålogget Cristin.
 3. DUO-gruppen på UB dobbeltsjekker om artikkelen kan tilgjengeliggjøres.
 4. Hvis forlaget krever embargo, blir det påført av DUO-gruppen.
 5. Hvis den publiserte versjonen kan tilgjengeliggjøres, ordner DUO-gruppen det.

Huskeregel: Har artikkelen din CC-lisens? Da kan du laste opp den endelig publiserte versjonen i Cristin. Hvis ikke, laster du opp den aksepterte versjonen (postprint).

Postprint, publiseringsprosess, ulike artikkelversjoner

Publiseringsprosessen og de ulike artikkelversjonene.
Kilde: HEFCE (https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180319121229/http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/FAQ/)

Eksempler på forfatterversjoner av artikler

Postprint/forfatterversjonen vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering, layout og design. Her viser vi noen eksempler fra DUO på forfatterversjoner av artikler:

Eksempel på postprint Eksempel på postprint Eksempel på postprint

Sentrale begreper og ordforklaringer

 • Postprint, akseptert versjon, sisteutkast, fagfellevurdert versjon, forfatters endelige manuskript. Dette er den siste forfatterversjonen som sendes inn til tidsskriftet for publisering. Eventuelle kommentarer fra fagfeller er innarbeidet. Versjonen vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen, men uten forlagets formatering, layout og design.
 • Publisert versjon, forlagets PDF, Version of Record (VoR). Den endelige publiserte versjonen med forlagets layout.
 • Preprint, førsteutkast, manuskript, innsendt versjon, opprinnelig manus. : manuskript som er innsendt til et tidsskrift, men ennå ikke blitt fagfellevurdert. Denne versjonen kan bli revidert etter fagfellevurderinger.
 • Embargo: tidssperre som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et vitenarkiv. Embargo kan løpe fra seks til 36 måneder før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i DUO.
 • Vitenarkiv, institusjonelt arkiv: Et åpent elektronisk arkiv for å samle, bevare og formidle kopier av den akademiske produksjonen ved en institusjon.
 • CC-lisens, CC BY, Creative Commons: åpne lisenser som beskriver en avtale mellom forfatteren (opphavspersonen) og leseren (brukeren). Et verk som er utstyrt med en «CC BY Attribution»-lisens viser at leseren gis tillatelse til en rekke former for bruk og gjenbruk av arbeidet, mens forfatteren beholder retten til å bli navngitt som verkets opphavsperson («Attribution»). Det finnes flere CC-lisenser (CC BY-NC, CC BY-NC-ND, osv.)  Se mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
 • Sherpa/Romeo: Database over forlagenes retningslinjer for egenarkivering. Databasen er ikke fullstendig for norske tidsskrifter og forlag. For bokkapitler må forlagets nettside sjekkes.

Mer om egenarkivering

Egenarkivere og dele sisteutkast (postprint):

Når artikkelen er antatt, lagrer du et sisteutkast (postprint) av artikkelen på bakgrunn av vurderinger fra fagfeller (referees).

I henhold til UiOs krav om egenarkivering og Forskningsrådets retningslinjer, skal denne versjonen lastes opp til DUO vitenarkiv via Cristin. Vent til etter publisering før du laster opp artikkelen i Cristin. Da vil ofte artikkelen allerede være registrert, og du slipper å registrere informasjon om den manuelt. Det går da raskt å laste opp filen. DUO-gruppen dobbeltsjekker opplastinger til DUO slik at kun tillatt versjon blir tilgjengelig i vitenarkivet.

Kan publisert versjon deles og egenarkiveres?

Når artikkelen er ferdig publisert, får du som regel tilsendt en fil med tidsskriftets endelige formaterte versjon. Denne versjonen kan ofte ikke egenarkiveres i DUO, i fagarkiv eller deles på sosiale nettverk for forskning. Sjekk tidsskriftets nettsider, din publiseringsavtale eller i databasen SHERPA/RoMEO.

Hvorfor du ikke kan egenarkivere publisert versjon

Ifølge loven om åndsverk har du som forfatter rettighetene til distribusjon og bruk av tekster og annet materiale du har produsert. Når du publiserer vitenskapelige tekster i bøker eller tidsskrifter utgitt på kommersielle forlag, krever imidlertid mange forlag at du signerer en avtale som innebærer at du overfører retten til eksklusiv publisering til forlaget.

Rettigheter som ofte signeres over til forlaget er eksempelvis retten til å reprodusere, distribuere og offentlig vise artikkelen i et hvilket som helst medium, og retten til å gi andre tillatelse til å bruke din publikasjon. (hentet fra https://www.openscience.no/hva-er-oa/sporsmal-og-svar)

Andre arkiv:

I noen fagfelt er det vanlig å dele forfatterversjoner av artiklene (preprint og postprint) i fagarkiv som for eksempel arxiv eller RePEc. Noen forlag tillater dette, andre gjør det ikke. Dette kan du sjekke på tidsskriftets nettsider. Det kan også være registrert i databasen SHERPA/RoMEO.

Mange velger også å dele forskningen sin på sosiale plattformer som ResearchGate eller Academia.edu. Også for disse bør du sjekke tidsskriftets nettsider for å klarere om dette er lov.

Publisert 24. sep. 2010 11:44 - Sist endret 3. aug. 2022 09:29