English version of this page

Matematikk - Fagressurser

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

OBS-varsler

Tidsskriftene i matematikk er tilbake! Du finner dem langs nordveggen i Realfagsbiblioteket.

Bøker

Utvalgte databaser

MathSciNet - database med omtaler, abstract og bibliografisk informasjon for bøker og artikler i matematikk. Inneholder lenke til fulltekst der det er tilgjengelig.

Web of Science - Core Collection - tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser.

Google Scholar - søkemotor for vitenskapelig informasjon. Se FullText@UBO for tilgang til fulltekst eller bestilling av lån/kopi.

Publisering

Publisering og egenarkivering - Kort sjekkliste og veiledning til publisering i matematikk.

arXiv - Preprintarkiv. For varsel om nye publiseringer og egen publisering.

Preprint series - NY! Matematisk institutts eldre trykte preprintserier i DUO. Oppdateringer kommer!

E-prints -  Matematisk institutts preprintserier i DUO. Nyere utgivelser.

E-printpublisering - Veiledning til publisering i instituttets e-print serier.

Virtuell tidsskrifthylle

Tidsskrifter finner du ved å slå opp tittelen i Oria.

BrowZine (app til iPad eller Android) er en virtuell erstatning for den gamle tidsskrifthylla. Desktopversjon finner du her.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Kurs

For øyeblikket ingen oppsatte kurs dette semesteret. Kurs gis ved forespørsel.

Tips for skriving og publisering

Bachelor, master,  phd og forskningsartikler, her finner du mer hjelp og informasjon om skrive- og publiseringsprosessene:
Lenke til søk og skriv

Lenke til PhD on track

Lenke til for forskere

Relevante enheter

Andre relevante fagsider

Studier innen matematikk