English version of this page

Open Access

UiO har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale samfunnet.

Dette skal skje i tråd med prinsippene for faglig og akademisk frihet, som gir den ansatte enerett på valg av kanal for publisering av vitenskapelig arbeid.

Prosjekt UiO: Open Access” er etablert for å øke forståelse og kunnskap om dagens publiseringsmønstre og kostnadsfordelinger, slik at UiO får et godt grunnlag for videre arbeid med Open Access samt sikrer at UiO kan være en pådriver i nasjonale og internasjonale fora. Les rapport fra Fase 1 her.

Om Open Access

 • Hva er Open Access
 • Hvem er det nyttig for?
 • Hvilke fordeler gir det deg?
 • Veier til Open Access

Publisere Open Access?

 • Hvordan gjør jeg det?
 • Hvordan unngå svindel

Egenarkivering

 • Laste opp artikler i Cristin
 • Egenarkivere i DUO vitenarkiv
 • Andre fagarkiv og sosiale forskernettverk

Publiseringsfond

Søk om støtte til Open Access publisering:

 • Artikler
 • Bokkapitler
 • Bøker

UiO Open Access politikk

Universitetet i Oslo har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelige for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet.

Starte nytt tidsskrift (FRITT)

FRITT er ei publiseringstjeneste for forskerar og fagmiljø ved UiO som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, eller gjøre om allerede eksisterende tidsskrift til Open Access.

Krav om Open Access

Open Access krav fra regjeringen, Norges Forskningsråd og EU.

Immaterielle rettigheter

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo.

UBs For forskere sider

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no