print logo
English

Fysikk - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Artikkelsøk i fagets databaser

INSPEC (IET)
Fagspesifikk referanse- og siteringsdatabase fra IET (The Institute of Engineering and Technology) som dekker fysikk og relaterte vitenskaper og ingeniørfag. Totalt i underkant av 5000 titler.

Web of Science (Thomson Reuters)
Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase som bygger på baser påbegynt på 1960-tallet. Var lenge den eneste tverrfaglige databasen for siteringssøk, men fikk i 2004 en konkurrent i Scopus. WoS har fremdeles bedre dekning bakover i tid, men dekker i dag færre publikasjoner enn Scopus -- rundt 12000 titler mot Scopus' 19000 (kilde). De to basene har stort overlapp, både i dekning og funksjonalitet.

Scopus (Elsevier)
Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase lansert i 2004. Størst tyngde innen medisin og livsvitenskap, men har vokst til å bli en meget allsidig og brukervennlig base. Svært god dekning på nyere publikasjoner, men går ofte ikke særlig langt tilbake i tid. En nyttig funksjon er forfattersøket som lar en skille mellom forfattere med lignende/like navn.

IEEE Xplore
Fulltekstarkiv for tidsskrifter og konferansepublikasjoner (proceedings) fra IEEE og IET, IBM og VDE Verlag, som dekker anvendt fysikk, teknikk og informatikk med særlig fokus på elektronikk. Inkluderer også IEEE Standards Dictionary og rundt 1000 e-bøker fra IEEE og MIT Press.

arXiv (1991-)
Åpent fulltekstarkiv for fortrykk (preprints) innen fysikk, matematikk, informatikk m.m. Særlig sterk på teoretisk fysikk.

SpringerMaterials / Landolt-Börnstein
Landolt-Börnstein er en svært omfattende materialdatabase startet i 1883 som i dag publiseres av Springer. Inkluderer elektroniske og magnetiske egenskaper, krystallografi, termodynamikk, fasediagram, m.m.

Boksøk

Emnesøk

Hvis du er i ferd med å sette deg inn i et nytt emne, kan emnesøk være nyttig.

Nye bøker

Kom gjerne med tips om ressurser du synes vi bør kjøpe inn, både fysiske og elektroniske. Vi setter stor pris på alle ønsker og tips.

Tidsskrifter og andre fagressurser

Andreas anbefaler tidsskrifter:

LaTeX med venner

Tidsskrifthylla

BrowZine er en virtuell erstatning for den gamle tidsskrifthylla, der man kunne komme og titte i de nyeste tidsskriftene på tvers av forlag. Har du et nettbrett (iPad eller Android) kan du følge med på tidsskrift Universitetsbiblioteket har tilgang til fra et stort antall utgivere. Preprints vises også fra mange tidsskrift. Vi håper det også kommer en desktop-utgave.

Fagansvarlig

Dan Michael O. Heggø

Dan Michael O. Heggø

Fagreferent 2013-14

d.m.heggo@ub.uio.no

Andreas Christensen (foto: Francesco Saggio)

Andreas Christensen

Fagreferent (i permisjon)

andreas.christensen@ub.uio.no

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Aktuelt

  • Yakov Sinai vinner Abelprisen 2014 26. mar. 2014

    Realfagsbiblioteket gratulerer Yakov Sinai med Abelprisen 2014! Vi gleder oss til han kommer til Blindern 21. mai!

  • Abel-stua er gjenåpnet! 5. mar. 2014

    Oppussingen er ferdig, og Abel-stua står ferdig med 70 pc-plasser og termstuevakter som kan hjelpe deg når du trenger det.

Andre relevante fagsider