English version of this page

Bibliotekenes kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon som telefonnummer, e-postadresser, besøksadresser og postadresser til de forskjellige avdelingene på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Kontaktinformasjon for de enkelte avdelingene

Akademisk Skrivesenter

Postadresse
Postboks 1085 Blindern
0317 OSLO

E-post
skrivesenter@ub.uio.no

Besøksadresse
Georg Sverdrups hus
Moltke Moes vei 39, 1. etg.
0851 OSLO

Arkeologisk bibliotek

Postadresse
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon
+47 22 85 95 70

E-post
arkeologisk@ub.uio.no

Besøksadresse
Frederiksgt. 3,
0164 Oslo
Inngang 3 D (bakgården) og hovedinngangen. Velg UB-Arkeologisk bibliotek på porttelefonen og så ringeklokkesymbolet for å komme inn.
 

 

Bibliotekdirektørens stab

Postadresse
Postboks 1085 Blindern
0317 OSLO

Besøksadresse
Georg Sverdrups hus
Moltke Moes vei 39, 4. etg.
0851 OSLO

Digital Scholarship Centre

Postadresse
Postboks 1063 Blindern
0316 OSLO

Etnografisk bibliotek

Postadresse
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon
+47 22 85 99 82

E-post
etnografisk@ub.uio.no

 

Besøksadresse
Frederiksgt. 2, 4. et.
Inngang gjennom Historisk museum
0164 Oslo

  • Besøk til Etnografisk Bibliotek må avtales på forhånd.
  • Vennligst bruk hovedinngangen og ta kontakt med vakten for tilgang til biblioteket.
  • Biblioteket er i 4. etasje uten heis. Ta gjerne kontakt om du har problemer med å besøke oss.
  • Numismatisk bibliotek er en del av Etnografisk bibliotek, men er lukket for publikum.

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

Postadresse
Postboks 1009 Blindern
0315 Oslo

Telefon
+47 22 85 40 00
(Man-fre: 10-12)

Besøksadresse
Georg Sverdrups hus
Moltke Moes vei 39
0851, Oslo

E-post
humsam-biblioteket@ub.uio.no

Informatikkbiblioteket

Postadresse
Postboks 1128 Blindern
0318 Oslo

Telefon
+47 22 85 25 46

Besøksadresse

Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23b
0373 Oslo

E-post
Informatikkbiblioteket@ub.uio.no

Juridisk bibliotek i Domus Juridica

Postadresse
PB 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon
+47 22 85 98 85

Besøksadresse
Domus Juridica
Kristian Augusts gate 17
0164 OSLO

E-post
ujur@ub.uio.no

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Postadresse
Postboks 1113 Blindern
0317 OSLO

Telefon
+47 23 07 44 20

Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO

E-post
medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Postadresse
Postboks 1136 Blindern
0318 Oslo

Telefon
+47 22 11 94 95
+47 22 11 94 96

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Bygg 6 B, 8.etg.

E-post
usmedbib@medisin.uio.no

Medisinsk bibliotektjeneste på Radiumhospitalet

Besøksadresse
Ullernchausseen 70, Bygg F, 5.etg

Telefon
+47 23 07 44 20

Naturhistorisk museum - bibliotek

Postadresse
Pb 1172 Blindern
0318 Oslo

Telefon
+47 41 39 51 45

Odontologisk bibliotek

Postadresse
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo

Telefon
+47 22 85 20 66

Besøksadresse
Geitmyrsveien 69/71
0455 Oslo

E-post
uod@ub.uio.no

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Postadresse
Niels Henrik Abels hus, 2 etg.
Moltke Moes vei 35
Postboks 1063 Blindern
0316 Oslo

Telefon
+47 22 85 54 00

Besøksadresse
Vilhelm Bjerknes’ hus, 2 etg.
Moltke Moes vei 35

E-post
realfagsbiblioteket@ub.uio.no

Samlinger og digitale tjenester

Postadresse
UiO Universitetsbiblioteket
Samlinger og digitale tjenester
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
UiO Universitetsbiblioteket
Samlinger og digitale tjenester
Moltke Moes vei 39
0851 Oslo

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Postadresse
Postboks 1002 Blindern
0315 Oslo

Telefon
+47 22 85 75 55
+47 22 85 69 96

Besøksadresse
Sophus Bugges hus
Niels Henrik Abels vei 36
0313 Oslo

E-post
humsam-biblioteket@ub.uio.no

Teologisk bibliotek

Postadresse
Postboks 1023, Blindern
0315 Oslo

Telefon
+47 22 85 03 50

Besøksadresse
Domus Theologica
Blindernveien 9
0315 Oslo

E-post
humsam-biblioteket@ub.uio.no