print logo

Japansk - Fagressurser

Viktige fagdatabaser og kataloger

 

 

 

Boksøk

Biblioteksøk - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler.

Hvor finner jeg bøker innen japansk i biblioteket?

Japansk samling på mesaninen

New Asia Books

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

HUMORD - tesaurus for BIBSYS

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter

På vestlige språk
Tidsskrifter på vestlige språk er plassert i 1 et., 495 (Øst-Asia) og 950 (Asia).

På japansk språk
Tidsskrifter på japansk språk er plassert i Mesaninen.

Oppslagsverker

Andre ressurser

Kurs

JAP1501 Japan's Politics and Society  Søkekurs 25.feb.2014 10:15-12:00 Handout

JAP2300 Moderne japansk litteratur Søkekurs 17.mars og 12.april 9:30-10:15 Handout

JAP2502 Religion i Japan Søkekurs Handout 25.april 14:15-16:00, sammen med EAST2504/4504

EAST2504/4504 Great Traditions Søkekurs 25.april 14:15-16:00

Studier innen japansk