print logo

Japansk - Fagressurser

Avansert søk Søkehjelp

Søk etter baser innen ditt fagområde. Universitetsbiblioteket gir deg fulltekst: Klikk på i trefflisten.

Søkehjelp

Bruk Primo til søk etter spesifikke artikler, e-bøker, emner m.m. Basen inneholder lite norsk materiale og juridiske fag. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Søkehjelp

Dette er Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg vitenskapelig materiale med lenke til UBOs elektroniske ressurser. For søk i avgrensede emner anbefaler vi fagdatabaser innen ditt fagområde.

Avansert søk i DUO

Fulltekst i DUO. Inkluderer prosjektoppgaver, spesialoppgaver og hovedoppgaver, primært nyere enn 2002. Avansert søk inkluderer doktoravhandlinger m.m. For eldre oppgaver, søk i BIBSYS Ask.

Viktige fagdatabaser og kataloger

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Hvor finner jeg bøker innen japansk i biblioteket?

Japansk samlingMesaninen

New Asia Books

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

HUMORD - tesaurus for BIBSYS

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter

På vestlige språk
Tidsskrifter på vestlige språk er plassert i 1 et., 495 (Øst-Asia) og 950 (Asia).

På japansk språk
Tidsskrifter på japansk språk er plassert i Mesaninen.

Oppslagsverker

Generelle oppslagsverk - grunnleggende informasjon kan søkes i:

Britannica Onlinne

Store norske leksikon

Keesing's World News Archive 

 

Andre mer fagspesifikke oppslagsverker

Andre ressurser

Kurs

JAP1501 Japan's Politics and Society  Søkskurs 25.feb.2014 10:15-12:00 Handout

JAP2300 Moderne japansk litteratur Søkekurs 17.mars og 12.april 9:30-10:15 Handout

JAP2502 Religion i Japan Søkekurs 24.april 10:15-12:00

EAST2504/4504 Great Traditions Søkekurs 25.april 14:15-16:00

Studier innen japansk