print logo
English version of this page

Japansk - Fagressurser

Viktige fagdatabaser og kataloger

 

 

 

 

 

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler.

Bibsys Ask - gammel versjon av bibliotekkatalog

Hvor finner jeg bøker innen japansk i biblioteket?

Japansk samling på mesaninen

New Asia Books

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

HUMORD - tesaurus for BIBSYS

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter

På vestlige språk
Tidsskrifter på vestlige språk er plassert i 1 et., 495 (Øst-Asia) og 950 (Asia).

På japansk språk
Tidsskrifter på japansk språk er plassert i Mesaninen.

Oppslagsverker

Andre ressurser

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Studier innen japansk

 

Foto: Lars Erik Lørdahl/UiO