English version of this page

Naturhistorisk bibliotek

Forsideillustrasjon: Hodeskalle av hulebjørn

Biblioteket er åpent

Kontakt oss

Telefon:
+47-41395145

E-post:
nhm-bibliotek@ub.uio.no

Postadresse:
Pb 1172 Blindern
0318 Oslo

Fagansvarlige

Kirsten Borse Haraldsen og Edina Pozer er fagansvarlige i henholdsvis biofag og geofag, og kan kontaktes for faglige spørsmål eller annen hjelp på nhm-bibliotek@ub.uio.no eller direkte.

Relevante fagressurser