English version of this page

Naturhistorisk bibliotek

Forsideillustrasjon: Hodeskalle av hulebjørn

Biblioteket er stengt

Frem til nytt, flott bibliotek er klart i 2022 kan alt av materiale bestilles via oria.no og materialet sendes direkte til respektive posthyller.

Materiale som finnes hos NHM kan hentes direkte fra hyllene. Lånet registreres ved å sende epost til  nhm-bibliotek@ub.uio.no.

Innlånte bøker sendes med internposten til Realfagsbiblioteket, Postboks 1063 Blindern. Bøker fra NHMs samlinger returneres slik det gjøres i dag.

Kontakt oss

Telefon:
+47-95730761

E-post:
nhm-bibliotek@ub.uio.no

Postadresse:
Pb 1063 Blindern
0318 Oslo

Fagansvarlige

Kirsten Borse Haraldsen og Edina Pozer er fagansvarlige i henholdsvis biofag og geofag, og kan kontaktes for faglige spørsmål eller annen hjelp på nhm-bibliotek@ub.uio.no eller direkte.

Relevante fagressurser