English version of this page

Alt om lån

Se hvem som kan låne og hva lånebetingelsene er.

Hvem kan låne og hva trenger du for å låne?

Lån av dokumenter krever lånekort ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Studenter og ansatte ved UiO bruker studiekort/ansattkort som lånekort. Ansatte ved Oslo Universitetssykehus får nasjonalt lånekort.

 • Studenter og ansatte får bibliotektjenester relatert til egne studier og forskning.
  • Som ansatt må du aktivere kortet i skranken på et av våre bibliotek før du kan låne eller bestille i Oria.
 • Eksterne brukere
  • må være bosatt i Norge og kan benytte tilbudene i bibliotekene samt få hjelp til selvhjelp og enkel veiledning.
  • kan låne fra bibliotekene med nasjonalt lånekort. Dette utstedes ved personlig fremmøte mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Det nasjonale lånekortet fungerer i utgangspunktet kun som lokalt lånekort ved UiOs biblioteker, men kan gjøres om til nasjonalt lånekort ved henvendelse til et folkebibliotek. Nasjonalt lånekort, lånekort fra annet universitet eller høyskole i Norge, kan vanligvis brukes etter at det er registrert i Universitetsbibliotekets biblioteksystem.
  • får andre tjenester etter avtale avhengig av kapasitet ved det enkelte bibliotek. Vi henviser til Bibliotekdirektøren for omfattende avtaler.
  • for å få lån fra andre bibliotek: kontakt Nasjonalbiblioteket eller nærmeste folkebibliotek.
 • Fjernstudenter ved UiO kan etter avtale få lån og kopier fra UBs samlinger sendt hjem. Du må selv betale retur av dokumenter. Veiledning og lån fra andre bibliotek får du ved biblioteket du er tilknyttet.
 • Lånekortet er personlig og kan ikke brukes av andre.
 • Låner er ansvarlig for at adresse, telefon og e-postadresse til enhver tid er korrekte. Studenter må endre sine opplysninger i Studentweb, mens ansatte og eksterne kan endre dette i Oria.
 • Tap av lånekort meldes raskest mulig til biblioteket.
 • Finn din Låne-ID

Lån og lånetid

 • Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste.
  • For studenter og eksterne lånere gjøres dette i inntil 1år, for ansatte ingen begrensning. 
 • Lånetid:
  • Fire uker er vanlig lånetid.
  • To uker er lånetid for pensum og anbefalt litteratur.
  • Dagslån skal returneres samme dag, og kan ikke fornyes.Spesielle samlinger kan også være forbeholdt våre studenter og ansatte.
 • Referanselitteratur, spesielle samlinger og tidsskrifter lånes som regel ikke ut.
 • Spesielt verdifulle dokumenter og dokumenter utgitt før 1850 er bare til bruk i biblioteket.
 • Studenter og eksterne brukere kan låne inntil 50 bøker samtidig. 
 • Lån fra andre bibliotek tilbys for studenter og ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus. Vi låner kun inn litteratur til bruk i studier og forskning ved UiO.
  • Eierbiblioteket bestemmer lånetid og eventuell fornyelse av lån. Du må henvende deg til biblioteket som har skaffet deg lånet.
  • Dokumenter som UB har i egne samlinger lånes vanligvis ikke inn.
  • Eksterne brukere kan etter avtale få lån fra andre bibliotek. Se prisliste. Det henvises til Bibliotekdirektøren for omfattende avtaler.
 • Vi gir lån til andre bibliotek i og utenfor Norge
  • Vi oppfordrer ansatte ved andre biblioteker å bestille og fornye lån i Oria
 • Viderelån er ikke tillatt.

Fornye lån

 • Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste, for studenter og eksterne lånere i inntil ett år, for ansatte ingen begrensning.
 • Du kan selv fornye lån fra UBs samlinger via Oria (krever pålogging).
 • Lån som har venteliste kan du ikke fornye.
 • Gjelder det lån fra andre bibliotek utenfor UB, kontakt ditt bibliotek.

Hva skjer når lånetiden har gått ut?

Lån som ikke har venteliste

Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste, for studenter og eksterne lånere i inntil ett år, for ansatte ingen begrensning.

Dokumenter med venteliste/reserveringer

 • Bøker andre venter på må leveres raskt for å unngå gebyr og krav om erstatning
 • Du får en påminnelse samme dag lånet forfaller
 • 7 dager etter forfall får du en påminnelse på epost, med varsel om forfalte lån med beskjed om at det er siste varsel før erstatningskrav og at du midlertidig mister muligheten til å låne andre dokumenter.
 • 14 dager etter forfall får du enda en epost: Erstatningskrav kr 750. Studenter og eksterne brukere får også et gebyr på 250 kr pr. dokument, dette må betales selv om bøkene leveres
 • Du må levere dokumentet og betale eventuelt gebyr og erstatning før du kan låne andre dokument

Dagslån:

 • Du får en påminnelse dagen etter lånet forfaller.  
 • Etter 4 dager får du en ny påminnelse e-post med beskjed om at du midlertidig mister muligheten til å låne andre dokumenter, og i tillegg får du et erstatningskrav. Studenter og eksterne brukere får også et gebyr på 250 kr pr. dokument, dette må betales selv om dokumentene leveres.

Lån fra andre bibliotek

Vi låner kun inn litteratur til bruk i studier og forskning ved UiO.

 • Lånet innkalles 14 dager etter forfallsdato
 • Etter 21 dager: Siste varsel før erstatningskrav, med beskjed om at du ikke får lov til å låne
 • Etter 28 dager : Erstatningskrav kr 750. Studenter og eksterne brukere får også et gebyr på 250 kr pr. dokument, dette må betales selv om dokumentene leveres.

Har du ubetalte gebyrer, 200 kr eller mer, får du ikke lov til å låne eller fornye før gebyrene er betalt. 

Mistet eller ødelagt

 • Låneren er personlig ansvarlig for at dokumentet leveres tilbake i samme stand som da det ble lånt.
 • Tap eller ødeleggelse medfører erstatningskrav, erstatningsbeløpet er 750 kr. I tillegg kommer et gebyr for studenter og eksterne lånere på 250 kr. pr. dokument.
 • Hvis dokumentet returneres etter utsendt erstatningskrav, må gebyret likevel betales.
 • Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et tilsvarende eksemplar av tapt bok til UiOs bibliotek. For innlånte bøker må det avklares om eierbiblioteket godtar erstatningseksemplar. 

Brudd på lånereglene kan medføre tap av lånerett ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Vedtatt av bibliotekdirektøren.

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 5. juni 2019 11:14