English version of this page

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Vil du jobbe alene, gjøre gruppearbeid eller samle kollokviegruppa? Hos oss finner du ulike typer arbeidsplasser. Alle våre bibliotek har trådløst nett.

Reservering av plasser

En del leseplasser og plasser på lesesaler må reserveres, samt de fleste grupperom. Dette gjøres i TP: Rombestilling.

Se under for informasjon om hvilke plasser det gjelder på hvert bibliotek.

Leseplasser 

Du kan velge mellom leseplasser, arbeidsplasser med PC og stille lesesaler m.m. Mange av plassene har strømuttak slik at du kan ta med egen bærbar PC eller nettbrett. 

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus: (se åpningstider)

 • Soneinndeling i biblioteket - Samarbeidssoner, lesesoner og stillesone.
 • Leseplasser:
  1. juli–14. august 2022 trenger man ikke reservere noen leseplasser.
  • Vi har rundt 1000 forskjellige typer leseplasser i biblioteket. Alle plasser med grønne lamper i 3. og 4. etasje, inkludert stillerom og trappetårnene, må reserveres i TP:Rombestilling.(For studenter og ansatte ved UiO.)
  • Alle plasser som ikke må reserveres kan brukes av alle, også eksterne som ikke hører til UiO. Det gjelder alle plassene i underetasjen, 1. etasje og 2. etasje, samt sofaer, lesebinger i o.l. Leserommet i 1. etasje (Oasen) kan noen ganger være stengt for annen aktivitet. Det henger en kalender utenfor rommet som viser når det er opptatt.
 • PC-plasser:
  • PC-plassene finner man i første etasje, samt skriver/kopimaskin/skanner i U., 1., 2., og 3. etasje. Svart-hvitt to-sidig A4 er standard. Farge, A3 og stifting kan velges i programmet du skriver ut fra.
  • PC-ene må ikke reserveres, og du kan ikke ta pause med fraværslapp.
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser 
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser med strømuttak
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Alle leseplassene kan benyttes fritt, det er ingen booking av plasser.
 • Det finnes 2 rom med tilrettelagte arbeidsplasser.
 • Vi har 2 pc-områder. Det ene har 36 maskiner, det andre har 48 maskiner. 

Teologisk bibliotek

 • Lesesalsplasser: 12 plasser i stille rom og 16 plasser ellers i biblioteket.
 • PC-plasser: 8 plasser med tilgang til databaser og med Accordance som installert programvare.

Juridisk bibliotek

Juridisk bibliotek i Domus Juridica (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 10 plasser langs vindusveggen mot Tullinløkka
  • 8 plasser ved langbordet, disse plassene kan også brukes til gruppearbeid
 • Flere sittegrupper, stoler og sofaer langs vindusveggene.  
 • Biblioteket har ikke PC-plasser, men det er flere søketerminaler.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

Lesesaler:

Det er to lesesaler i tilknytning til biblioteket. Lesesalene er åpne hele døgnet med kort og kode for studenter ved Det medisinske fakultet. Plassene på lesesalene må reserveres i TP:Rombestilling

 • B2.1021, B2.1022 - 70 leseplasser
 • B2.1019 - 47 leseplasser for 12. semester
 • B2.1018 - 31 leseplasser for 11. semester (ikke inngang via biblioteket)

Leseplasser i biblioteket:

 • 65 arbeidsplasser for lesing og gruppearbeid
 • Flere sittegrupper med komfortable stoler

PC-plasser i biblioteket:

 • 11 PC-er med UiO-innlogging
 • 5 PC-er med OUS-innlogging
 • 2 åpne PC-er (uten innlogging, ingen utskriftsmuliget)

Medisinsk bibliotek. Odontologi (se åpningstider)

 • har flere arbeidsplasser for gruppearbeid og lesing
 • Vegg i vegg med biblioteket finnes det en lesesal med 36 leseplasser. Plass på lesesal bestilles i TP: Rombestilling.
 • 6 pc-er med UiO-innlogging og mulighet for utskrift, samt en pc for søk i Oria

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

Leseplasser:

 • 20 arbeidsplasser for lesing eller gruppearbeid
 • Flere sittegrupper med komfortable stoler

PC-plasser:

 • 17 PC-er med UiO-innlogging
 • 7 PC-er med OUS-innlogging

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • 650 arbeidsplasser totalt, hvorav 70 plasser på stille lesesal.
 • I Hangaren er det 30 stasjonære PC-er og Linux maskiner. 
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som benyttes som arbeidsrom, kollokvierom og hvilerom alt ettersom.

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har arbeidsplasser, noen med Linux- eller Windowsmaskiner.
 • Har 5 grupperom som kan benyttes av 2 eller flere personer.

Plasser for gruppearbeid

Du kan jobbe i gruppe på arbeidsplasser ute i biblioteket eller i egne grupperom.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Studentbiblioteket Sophus Bugge (se åpningstider)

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har 2 grupperom. Rommene må reserveres i TP:Rombestilling før bruk.
 • Studiearbeidsplasser: 30 plasser fordelt på seks bord i 1. etasje

Juridisk bibliotek

Juridisk bibliotek i Domus Juridica (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesalene har fire grupperom, med pc-skjerm og whiteboard.
 • Biblioteket har et grupperom med pc-skjerm og whiteboard, og pc koblet til både UiO- og OUS-nettet. Plass til syv personer.
 • Grupperommene bestilles i TP:Rombestilling.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Odontologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.  

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Ett grupperom med pc-skjerm og whiteboard, og pc koblet til både UiO- og OUS-nettet.
 • Grupperommet kan bookes for tre timer av gangen for minst to personer. Kontakt oss på telefon (22119495 / 22119496) eller e-post (usmedbib@medisin.uio.no) for å bestille rommet.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

Grupperommene er åpne med redusert kapasitet pga koronastuasjonen.

 • I Hangaren finnes det tre store grupperom, ett tilpasset rullestolbruker, og to med plass til 6 personer.
 • På 1. og 2. mesanin har biblioteket til sammen 10 grupperom med plass til 4 personer i hvert rom.
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som også kan benyttes som kollokvierom.
 • Alle grupperommene har digitale skjermer og whiteboards.
 • Grupperommene 8-13 må reserveres, de øvrige er tilgjengelige etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har tre grupperom. 
 • NB: grupperommene er forbeholdt grupper på 2 eller flere. 

Spesialrom

Noen oppgaver krever at du må bruke et spesialrom, f.eks. lesing av eldre materiale eller avspilling

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 20. juni 2022 14:43