English version of this page

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Vil du jobbe alene, gjøre gruppearbeid eller samle kollokviegruppa? Hos oss finner du ulike typer arbeidsplasser. Alle våre bibliotek har trådløst nett.

Reservering av plasser

Det må reserveres plass i de fleste lesesaler, leseplasser og grupperom. Dette gjøres i TP: Rombestilling.

Se under for informasjon om hvilke plasser det gjelder på hvert bibliotek.

Leseplasser 

Du kan velge mellom leseplasser, arbeidsplasser med PC og stille lesesaler m.m. Mange av plassene har strømuttak slik at du kan ta med egen bærbar PC eller nettbrett. 

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus: (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • Vi har rundt 1000 forskjellige typer leseplasser i biblioteket. Alle leseplasser med grønne lamper må reserveres i TP:Rombestilling.(For studenter og ansatte ved UiO.)
  • Alle plasser som ikke må reserveres kan brukes av alle, også eksterne som ikke hører til UiO. Det gjelder plassene i underetasjen, ved inngangen i første etasje, i sofaer og lesebinger, samt plasser i leserommet i 1. etasje (Oasen). Oasen kan noen ganger være stengt for annen aktivitet. Det henger en kalender utenfor rommet som viser når det er opptatt.
 • PC-plasser:
  • Det er PC-er i alle etasjer, samt skriver/kopimaskin/skanner i U., 1., 2., og 3. etasje. Svart-hvitt to-sidig A4 er standard. Farge, A3 og stifting kan velges i programmet du skriver ut fra.
  • PC-ene må ikke reserveres, og du kan ikke ta pause med fraværslapp.
  • I Læringsoasen i 2. etasje kan man bruke pc-plassene når rommet ikke er opptatt for kurs.
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser 
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser med strømuttak
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Leseplassene i biblioteket må reserveres i TP: Rombestilling. Et område er pc-fri sone (stille lesesal).
 • Det finnes 2 rom med tilrettelagte arbeidsplasser.
 • Vi har 2 pc-områder. Det ene har 36 maskiner, det andre har 48 maskiner. 

Juridisk bibliotek

Juridisk bibliotek i Domus Juridica (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 10 plasser langs vindusveggen mot Tullinløkka
  • 8 plasser ved langbordet, disse plassene kan også brukes til gruppearbeid
 • Flere sittegrupper, stoler og sofaer langs vindusveggene.  
 • Biblioteket har ikke PC-plasser, men det er flere søketerminaler.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesaler:

Lesesalene er åpne med redusert kapasitet pga koronastuasjonen og må bookes før brukDet er to lesesaler i tilknytning til biblioteket. Lesesalene er åpne hele døgnet med kort og kode for studenter ved Det medisinske fakultet.

 • B2.1021, B2.1022 - 70 leseplasser
 • B2.1019 - 47 leseplasser for 12. semester
 • B2.1018 - 31 leseplasser for 11. semester (ikke inngang via biblioteket)
 • Leseplasser:

  • 46 arbeidsplasser for lesing og gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:

  • 22 PC-er med UiO-innlogging
  • 2 PC-er med OUS-innlogging (ikke mulighet for å skrive ut)
  • 5 åpne PC-er (uten innlogging)

Medisinsk bibliotek. Odontologi (se åpningstider)

 • har flere arbeidsplasser for gruppearbeid og lesing
 • Vegg i vegg med biblioteket finnes det en lesesal med 36 leseplasser. Plass på lesesal bestilles i TP: Rombestilling.
 • 6 pc-er med UiO-innlogging og mulighet for utskrift, samt en pc for søk i Oria

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 20 arbeidsplasser for lesing eller gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:
  • 16 plasser med PC med UiO-nett
  • 6 plasser med PC med OUS-nett

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • 650 arbeidsplasser totalt, hvorav 70 plasser på stille lesesal.
 • I Hangaren er det 30 stasjonære PC-er og Linux maskiner. 
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som benyttes som arbeidsrom, kollokvierom og hvilerom alt ettersom.

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har arbeidsplasser, noen med Linux- eller Windowsmaskiner.
 • Har 3 grupperom som kan benyttes av 2 eller flere personer.

Plasser for gruppearbeid

Du kan jobbe i gruppe på arbeidsplasser ute i biblioteket eller i egne grupperom.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Studentbiblioteket Sophus Bugge (se åpningstider)

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har 2 grupperom. Rommene må reserveres i TP:Rombestilling før bruk.

Juridisk bibliotek

Juridisk bibliotek i Domus Juridica (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesalene har fire grupperom, med pc-skjerm og whiteboard. Grupperommene bestilles i TP:Rombestilling.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Odontologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.  

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Ett grupperom med pc-skjerm og whiteboard, og pc koblet til både UiO- og OUS-nettet.
 • Grupperommet kan bookes for tre timer av gangen for minst to personer. Kontakt oss på telefon (22119495 / 22119496) eller e-post (usmedbib@medisin.uio.no) for å bestille rommet.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • I Hangaren finnes det tre store grupperom, ett tilpasset rullestolbruker, og to med plass til 6 personer.
 • På 1. og 2. mesanin har biblioteket til sammen 10 grupperom med plass til 4 personer i hvert rom.
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som også kan benyttes som kollokvierom.
 • Alle grupperommene har digitale skjermer og whiteboards.
 • Grupperommene 8-13 må reserveres, de øvrige er tilgjengelige etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har tre grupperom. 
 • NB: grupperommene er forbeholdt grupper på 2 eller flere. 

Spesialrom

Noen oppgaver krever at du må bruke et spesialrom, f.eks. lesing av eldre materiale eller avspilling

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 4. okt. 2021 12:31