Skrive ut, kopiere og skanne

Skrive ut  |  Kopiere  |  Skanne

Skrive ut

Printere finnes på de fleste av våre bibliotek. Besøkende uten brukernavn ved UiO/OUS kan henvende seg i skranken for mere informasjon.

 • Informasjon om utskrifter og kvoter finner du på USITs side
 • Studenter belaster sin utskriftskvote ved utskrift. Det er mulig å fylle på kvoten.
 • Pris per A4-ark er 0,80 (både for farge og svart-hvitt). Prisen er lik enten du skriver ut på en eller to sider av arket.
 • Pc-ene i de fleste bibliotekene er koblet til skrivere.
 • De fleste skriverne i bibliotekene har kortleser.

Finn mer informasjon om printere og utskrifter ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

 • Maskinene har disse funksjonene: en/to-sidig, svart-hvitt/farge, A4/A3, og stifting.
 • For å skrive ut i GSH velger du "ricoh on pullprint". 
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mere informasjon.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og så skanner du kortet ditt på maskinen.

Teologisk bibliotek

Bibliotekets pc'er og utskriftsmuligheter er for søking i bibliotekets katalog, bruk av UBO's fagressurser og internett. Det er ikke mulig å logge seg på med eget brukernavn og passord for å arbeide med og skrive ut egne dokumenter.

Juridisk bibliotek

 • Biblioteket har to multimaskiner for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. Du finner en multimaskin i kopirommet (rom 2222), mens den andre er plassert like ved forskerrommet (rom 2109). Se plantegning for andre etasje i Domus Juridica (pdf).
 • For å skrive ut velger du "ricoh on pullprint" og leser av kortet ditt på multimaskinen. Du kan også skrive ut fra egen maskin, mobil og nettbrett.
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mer informasjon.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Odontologisk bibliotek

Bibliotekene har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og leser av kortet ditt på maskinen.

Bibliotekene på Rikshospitalet og Ullevål har også multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for OUS-ansatte. Når du skal printe velger du "sikker print".

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Det står to printere langs bakveggen i hangaren. Disse heter Snipp og Snapp. Utskrift skjer ved pullprint, og du må bippe studentkortet eller logge inn med UiO-brukernavn og passord for å få utskriften.

Informatikkbiblioteket

Fargeprinter er tilgjengelig i biblioteket.

Kopiere

Kopimaskiner er utplassert på mange av våre bibliotek.

 • Som student eller ansatt ved UiO må du bruke studentkortet ditt når du skal kopiere. Eksterne må ta kontakt med skranken.
 • Biblioteket attesterer ikke kopier.

Finn mer informasjon om kopiering ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

 • I Georg Sverdrups Hus er det multifunksjonsmaskiner i printerrommene i alle etasjer. 
 • Maskinene har disse funksjonene: en/to-sidig, svart-hvitt/farge, A4/A3, og stifting.
 • Maskinene har originalmater, skanner en bunke papirer veldig fort, og sender resultatet i e-post.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

Juridisk bibliotek

Biblioteket har to multimaskiner for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. Du finner en multimaskin i kopirommet (rom 2222), mens den andre er plassert like ved forskerrommet (rom 2109). Se plantegning for andre etasje i Domus Juridica (pdf).

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk biblitek på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og Odontologisk bibliotek

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. 

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes Hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.


Skanne

Skanning er mulig i noen av våre bibliotek.

Finn mer informasjon om skanning ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I 1. etasje er det mulighet for selvbetjent skanning opp til A4 i størrelse. Skannerne er tilknyttet pc, og krever innlogging med ditt UiO-brukernavn og passord. Materiale som skannes kan lagres til hjemmeområde og behandles videre derfra. Det er begrenset med programvare på maskinene med skanner.

Vi har også en bokskanner i 1. etasje. Denne lagrer skanningen på minnepinne. Du må selv ha med minnepinne, og pga datasikkerhetshensyn ber vi om at du kun bruker nye minnepinner. Disse kan kjøpes på Akademika.

HumSam-biblioteket. Studentbiblioteket Sophus Bugge

Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Det er mulig å konvertere skannet materiale til tekst, eller skanne i PDF-format. Ting du skanner blir sendt til e-posten din.

Juridisk bibliotek

Biblioteket har to multimaskiner for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. Du finner en multimaskin i kopirommet (rom 2222), mens den andre er plassert like ved forskerrommet (rom 2109). Se plantegning for andre etasje i Domus Juridica (pdf).

På kopirommet (rom 2222) finner du også også en bokskanner. Denne lagrer skanningen på minnepinne, og kan brukes av alle. Du må selv ha med minnepinne, og pga datasikkerhetshensyn ber vi om at du kun bruker nye minnepinner. 

Bibliotek for medisin og realfag

Rikshospitalet og Ullevål

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. 

Vilhelm Bjerknes' hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.

Informatikkbiblioteket

Skanning i farger eller sort/hvitt er tilgjengelig i biblioteket.

Veiledninger

Ta kontakt med skranken hvis du trenger hjelp.

 

Publisert 9. juni 2016 10:24 - Sist endret 2. juni 2022 13:41