Skrive ut, kopiere og skanne

Skrive ut  |  Kopiere  |  Skanne

Skrive ut

Printere finnes på de fleste av våre bibliotek.

 • Informasjon om utskrifter og kvoter finner du på USITs side
 • Studenter belaster sin utskriftskvote ved utskrift. Det er mulig å fylle på kvoten.
 • Pris per A4-ark er 0,80 (både for farge og svart-hvitt). Prisen er lik enten du skriver ut på en eller to sider av arket.
 • Eksterne brukere vil ved de fleste bibliotek kunne ta utskrift av bibliotekressurser. Kontakt personalet.
 • Pc-ene i de fleste bibliotekene er koblet til skrivere
 • De fleste skriverne i bibliotekene har kortleser.

Finn mer informasjon om printere og utskrifter ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

 • For å skrive ut i GSH velger du "ricoh on pullprint". 
 • Automatisk stifting av utskrifter
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mere informasjon.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og så skanner du kortet ditt på maskinen.

Teologisk bibliotek

Bibliotekets pc'er og utskriftsmuligheter er for søking i bibliotekets katalog, bruk av UBO's fagressurser og internett. Det er ikke mulig å logge seg på med eget brukernavn og passord for å arbeide med og skrive ut egne dokumenter.

De juridiske bibliotekene

Du kan skrive ut på følgende av våre juridiske bibliotek:

 • Domus Bibliotheca 
  • For å skrive ut velger du "ricoh on pullprint". 
  • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mer informasjon.
 • Rettsinformatikk: Utskrift kan tas på skriver i biblioteket. Krever brukernavn og passord ved UiO.

De medisinske bibliotekene

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og leser av kortet ditt på maskinen.

Realfagsbibliotekene

For å skrive ut fra nettbrett/laptop/mobiltelefon må du ha studentkort og bruke pullprint. Se veiledning fra Usit. Har du spørsmål? Kontakt IT-vaktene ved informasjonspunktet i biblioteket.

Skrivere

i Vilhelm Bjerknes' hus

Det står to printere langs bakveggen i hangaren. Disse heter Snipp og Snapp. Utskrift skjer ved pullprint, og du må bippe studentkortet eller logge inn med UiO-brukernavn og passord for å få utskriften.

på Informatikkbiblioteket

Fargeprinter er tilgjengelig i biblioteket.


Kopiere

Kopimaskiner er utplassert på mange av våre bibliotek.

 • Som student eller ansatt ved UiO må du bruke studentkortet ditt når du skal kopiere. Eksterne må ta kontakt med skranken.
 • Biblioteket attesterer ikke kopier.

Finn mer informasjon om kopiering ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I Georg Sverdrups Hus er det kopimaskiner i alle etasjer. Kopieringen er selvbetjent.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

De juridiske bibliotekene

Domus Bibliotheca

Biblioteket har to kopieringsmaskiner.

Læringssenteret i Domus Nova

Læringssenteret har kopimaskin for studenter ved Det juridiske fakultet.

De medisinske bibliotekene

Rikshospitalet

Biblioteket har én kopieringsmaskin.

Odontologisk bibliotek

Biblioteket har egen kopimaskin som kan benyttes med kopikort.

Realfagsbibliotekene

Vilhelm Bjerknes Hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.


Skanne

Skanning er mulig i noen av våre bibliotek.

Finn mer informasjon om skanning ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I 1. etasje er det mulighet for selvbetjent skanning opp til A4 i størrelse. Skannerne er tilknyttet pc, og krever innlogging med eget UiO-brukernavn og passord. Materiale som skannes kan lagres til hjemmeområde og behandles videre derfra. Det er begrenset med programvare på maskinene med skanner. I tillegg har vi en bokskanner i 1. etasje. Denne lagrer skanningen på minnepinne. 

HumSam-biblioteket. Studentbiblioteket Sophus Bugge

Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Det er mulig å konvertere skannet materiale til tekst, eller skanne i PDF-format. Ting du skanner blir sendt til e-posten din.

De juridiske bibliotekene

I Domus Bibliotheca har den ene kopimaskinen mulighet for å skanne og sende til e-post.

De medisinske bibliotekene

Vi tilbyr skanning til e-post på kopimaskinen på biblioteket på Rikshospitalet. Bruksanvisning ligger ved kopimaskinen

Realfagsbibliotekene

Vilhelm Bjerknes' hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.

Informatikkbiblioteket

Skanning i farger eller sort/hvitt er tilgjengelig i biblioteket.

 

Publisert 9. juni 2016 10:24 - Sist endret 11. apr. 2019 14:59