English version of this page

Ordensreglement ved UB

Vi som jobber her skal være vennlige, åpne og møte deg med respekt.

Retningslinjer for adferd på UiO

Adferd som ikke aksepteres

Adferd som ikke er i samsvar med normal folkeskikk, norsk lov og lokale forskrifter, eller atferd som er forstyrrende eller til sjenanse for ansatte eller andre besøkende er ikke akseptabelt. Slik adferd inkluderer:

 • Trakasserende eller truende oppførsel
 • Vold
 • Uanstendig eller fornærmende språk og gestikulering
 • Unødig støy
 • Mer detaljert er det ikke lov å:
  • bruke rusmidler
  • legge seg for å sove i biblioteket
  • vaske klær, barbere seg, klippe hår eller «dusje» på toalettene
  • etterlate private eiendeler i biblioteket 
  • etterlate søppel i lokalene
  • samle inn penger, ha kampanjer eller drive med oppsøkende virksomhet av ulike slag, dette inkluderer utplassering av reklame, løpesedler osv. 
  • selge varer eller tjenester
  • bruke sykkel, skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter eller lignende
 • Det er ikke tillatt å fotografere eller filme andre personer i biblioteket uten den enkeltes samtykke. Se praktiske retningslinjer for hvordan man går fram for å fotografere eller filme på campus

Vær også oppmerksom på:

 • Universitetsbiblioteket er ikke ansvarlig for personlige eiendeler som blir stjålet, borte eller ødelagte i bibliotekets lokaler.
 • Møbler eller annet skal ikke sperre fluktveier og nødutganger.
 • Man må forlate biblioteket når det stenger.

Brudd på ordensreglementet

Dersom besøkende ikke forholder seg til regelverket, vil personalet først høflig gjøre oppmerksom på hvilke krav biblioteket stiller til dem. Vekter kan bli tilkalt. 

 • Brudd på regelverket kan føre til at man midlertidig mister adgang til biblioteket. 
 • Politi kan bli tilkalt for å foreta bortvisning. 
 • Lovbrudd kan føre til politianmeldelse.
 • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet vil bli meldt til Vakt- og alarmsentralen, studieadministrasjonen og Universitetsbibliotekets ledelse. 

Si fra!

Er det noe du vil si fra om når det gjelder UiO som studiested? Benytt Si fra-systemet for tilbakemeldinger, det kan være ros eller ris, opplysninger om noe som er galt eller noe som kan bli bedre.
 

Publisert 4. nov. 2022 11:09 - Sist endret 4. nov. 2022 11:09