English version of this page

Lese- og arbeidsplasser i biblioteket

Vil du jobbe alene, gjøre gruppearbeid eller samle kollokviegruppa? Hos oss finner du ulike typer arbeidsplasser som er åpne for alle, og du trenger ikke reservere plass. Alle våre bibliotek har trådløst nett.

Leseplasser 

Du kan velge mellom leseplasser, arbeidsplasser med PC og stille lesesaler m.m. Mange av plassene har strømuttak slik at du kan ta med egen bærbar PC eller nettbrett.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • Du finner ca 1000 leseplasser langs ytterveggene, i underetasjen, på Mesaninen og på toppen av trappehusene.
  • Et stille leserom finnes innerst i 3. etasje. 
  • I første etasje er det et eget område for lesing av aviser og tidsskrifter, samt områder for mer avslappet lesing i gode stoler og sofaer.
  • I underetasjen kan du lese i Litteratursalongen, i stoler langs kunstveggen, og på en håndfull skjermede leseplasser.
 • PC-plasser:
  • Det er ca. 90 PC-er, og skriver/kopimaskin/skanner i U., 1., 2., 3.  og 4. etasje. Svart-hvitt to-sidig A4 er standard, farge, A3 og stifting kan velges i programmet du skriver ut fra.
  • PC-ene kan ikke reserveres, og du kan heller ikke ta pause med fraværslapp.
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser 
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Leseplasser med strømuttak
 • PC med tilgang til bibliotekets databaser

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har 300 leseplasser. Et område med 60 plasser er pc-fri sone (stille lesesal).
 • Det finnes 2 rom med tilrettelagte arbeidsplasser.
 • Vi har 2 pc-områder. Det ene har 36 maskiner, det andre har 48 maskiner.

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 •  

De juridiske bibliotekene

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 46 plasser i Midtrommet og langs vindusveggene
  • 6 plasser på galleriet
  • 20 plasser i Kollokviehjørnet, disse plassene kan også brukes til gruppearbeid
 • PC-plasser:
  • 11 PC'er som krever brukernavn og passord ved UiO
  • 6 PC'er som er åpne for alle som ønsker å søke etter juridiske kilder og litteratur

Læringssenteret i Domus Nova (se åpningstider)

De medisinske bibliotekene

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesaler:

Det er to lesesaler i tilknytning til biblioteket. Lesesalene er åpne hele døgnet med kort og kode for studenter ved Det medisinske fakultet. Døren fra biblioteket til lesesalen stenger kl.19.00 (15.00).

 • B2.1021, B2.1022 - 70 leseplasser
 • B2.1019 - 47 leseplasser for 12. semester
 • B2.1018 - 31 leseplasser for 11. semester (ikke inngang via biblioteket)
 • Leseplasser:

  • 46 arbeidsplasser for lesing og gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:

  • 22 PC-er med UiO-innlogging
  • 2 PC-er med OUS-innlogging (ikke mulighet for å skrive ut)
  • 5 åpne PC-er (uten innlogging)

 

Medisinsk bibliotek. Odontologi (se åpningstider)

 • har flere arbeidsplasser for gruppearbeid og lesing
 • Vegg i vegg med biblioteket finnes det en lesesal med 36 leseplasser
 • 6 pc-er med UiO-innlogging og mulighet for utskrift, samt en pc for søk i Oria

 

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Leseplasser:
  • 25 arbeidsplasser for lesing eller gruppearbeid
  • Flere sittegrupper med komfortable stoler
 • PC-plasser:
  • 17 plasser med PC med UiO-nett
  • 2 plasser med PC med OUS-nett

 

Realfagsbibliotekene

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • 650 arbeidsplasser totalt, hvorav 70 plasser på stille lesesal.
 • I Hangaren er det 30 stasjonære PC-er og Linux maskiner. 
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som benyttes som arbeidsrom, kollokvierom og hvilerom alt ettersom.

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har arbeidsplasser, noen med Linux- eller Windowsmaskiner.
 • Har 3 grupperom som kan benyttes av 2 eller flere personer.

Biblioteket på Naturhistorisk museum (se åpningstider)

 • 16 leseplasser

Plasser for gruppearbeid

Du kan jobbe i gruppe på arbeidsplasser ute i biblioteket eller i egne grupperom.

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus (se åpningstider)
 

 • Vi har 33 kollokvierom fordelt i alle etasjer. Rommene må reserveres før bruk.
 • Bord for gruppearbeid finner du til høyre for inngangen i 1. etasje. Det er også flere forskjellige områder i 1. etasje og underetasjen hvor man kan jobbe sammen.
 • Kollokvierommene/gruppearbeidsplassene er tilgjengelig i hele bibliotekets åpningstid.
 • Reglement for lese- og arbeidsplassene

Arkeologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Etnografisk bibliotek (se åpningstider)

 • Ingen grupperom eller gruppearbeidsplasser.

Studentbiblioteket Sophus Bugge (se åpningstider)

 • Biblioteket har 10 grupperom. Rommene må reserveres.

Teologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har 2 grupperom. Rommene må reserveres.

De juridiske bibliotekene

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca (se åpningstider)

 • 20 plasser som kan brukes til gruppearbeid i Kollokviehjørnet.

Læringssenteret i Domus Nova (se åpningstider)

De medisinske bibliotekene

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet (se åpningstider)

 • Lesesalene har fire grupperom, med pc-skjerm og whiteboard. 
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Odontologisk bibliotek (se åpningstider)

 • Biblioteket har flere arbeidsplasser for gruppearbeid, men ikke egne grupperom.  

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus (se åpningstider)

 • Ett grupperom utstyrt med arbeidsplasser og en PC med UiO-nett, og en PC med OUS-nett.
 • Grupperommet kan bookes for tre timer av gangen for minst to personer. Kontakt oss på telefon (22 11 94 95 / 96) eller e-post (usmedbib@medisin.uio.no) for å bestille rommet.
 • I biblioteket er det flere arbeidsplasser som kan brukes til gruppearbeid.

Realfagsbibliotekene

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus (se åpningstider)

 • I Hangaren finnes det tre store grupperom, ett tilpasset rullestolbruker, og to med plass til 6 personer.
 • På 1. og 2. mesanin har biblioteket til sammen 10 grupperom med plass til 4 personer i hvert rom.
 • Fra 1. mesanin kan du gå over til Nils Henrik Abels hus. Her finner du Bjørnehjørnet som også kan benyttes som kollokvierom.
 • Alle grupperommene har digitale skjermer og whiteboards.
 • Grupperommene 8-13 må reserveres, de øvrige er tilgjengelige etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Informatikkbiblioteket (se åpningstider)

 • Har tre grupperom. 
 • NB: grupperommene er forbeholdt grupper på 2 eller flere. 

Spesialrom

Noen oppgaver krever at du må bruke et spesialrom, f.eks. lesing av eldre materiale eller avspilling


Andre lesesaler på UiO

Publisert 9. juni 2016 10:23 - Sist endret 12. sep. 2019 13:12