Humord

Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder.

Hjelpemidler

Nyheter

Tilvekstlister

Årsrapporter

For eldre tilvekstlister, referater, årsrapporter, avsluttede prosjekter og juridiske avtaler, ta kontakt med koordineringsgruppen.


Kontakt Humord koordineringsgruppe

Humord koordineringsgruppe - Medlemmer

Kontakt Humord - E-postlister hos BIBSYS