Humord

Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder.

Hva er Humord?

Søk i Humord

Hjelpemidler

 

Nyheter

Tilvekstlister

Årsrapporter

For eldre tilvekstlister, referater, årsrapporter, avsluttede prosjekter og juridiske avtaler, ta kontakt med koordineringsgruppen.


Kontakt Humord koordineringsgruppe

Humord koordineringsgruppe - Medlemmer

Kontakt Humord - E-postlister hos BIBSYS