Idéhistorie (IDE1104) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene

  • kjenne til fagsiden i Idehistorie
  • ha oversikt over hva biblioteket kan tilby og samlingene i Georg Sverdrups Hus og Sophus Bugges bibliotek
  • kunne bruke Oria
  • kunne bruke andre aktuelle hjelpemidler og baser
  • finne fram bøker, tidsskrifter og aviser i biblioteket
  • blitt kjent med råd i forbindelse med oppgaveskriving

Arbeidsmåter

"Flipped classroom" og Zoom-forelesning

Målgruppe

1. semesterstudenter på bachelor idéhistorie(IDE1104)

Kursholder

Fagreferenten i idéhistorie Henrik Keyser Pedersen

 


 

Publisert 5. juli 2019 07:57 - Sist endret 7. juli 2020 12:15