Kurs for studieprogrammer og emner

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs tilpasset ditt studieprogram eller emne. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av referanser og kildehenvisninger og kritisk vurdering av informasjonskilder.

Kursbeskrivelser

Illustrasjonsfoto: colourbox.no