Kurs for studieprogrammer og emner

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs tilpasset ditt studieprogram eller emne. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av referanser og kildehenvisninger og kritisk vurdering av informasjonskilder.

Velg nedenfor for å se om vi gir kurs i sammenheng med ditt emne eller studieprogram.

Det humanistiske fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Det juridiske fakultet

Se alle kurs for jusstudenter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter Kurs for PhD-stipendiater

Det medisinske fakultet

Kurs for masterstudenter Kurs for profesjonsstudiet

Det odontologiske fakultet

Se alle kurs for odontologistudenter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Det teologiske fakultet

Se alle kurs for teologistudenter

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter