Kurs for studieprogrammer og emner

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs tilpasset ditt studieprogram eller emne. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av referanser og kildehenvisninger og kritisk vurdering av informasjonskilder.

Velg nedenfor for å se om vi gir kurs i sammenheng med ditt emne eller studieprogram.

Det humanistiske fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Det juridiske fakultet

Se alle kurs for jusstudenter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter Kurs for PhD-stipendiater

Det medisinske fakultet

Kurs for masterstudenter Kurs for profesjonsstudiet Kurs for PhD-stipendiater

Det odontologiske fakultet

Se alle kurs for odontologistudenter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter Kurs for PhD-kandidater

Det teologiske fakultet

Se alle kurs for teologistudenter

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter