Kurs for bachelorstudenter ved HF

Dette kurset er tilpasset studenter i KULKOM som skal i gang med å skrive bacheloroppgave og vil støtte studentene i å formulere et forskningsspørsmål gjennom litteratursøk; gjennomføre litteratursøk for å kartlegge forskning på et emne; vise hvordan UiO-tilknyttede kan få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.

For your ENG3501 thesis course you are required to write a 10-page academic paper on a chosen topic. In order to do so you will have to identify, locate, access, evaluate and use relevant material and sources for your thesis.

The primary purpose of this library orientation class is to help you get the most out of the library resources, and to get a head start on your own research.

Having identified a research question or thesis statement is an advantage in order to benefit fully from this class.

På FIL3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. Det vil også bli informasjon om formelle krav til en vitenskapelig oppgave.

På HIS3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har, og hvordan du kan lage avanserte søk i Oria og i ulike artikkeldatabaser.

På IDE3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I kursets første time lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. I andre time kan du søke etter stoff til din oppgave og få veiledning av kursholder.

På SAS3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

På KOR1502 Korea: Philosophy and Religion skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

På KOR1504 Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

KOR1506 South Korea's Popular Culture skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

KOR2510 North Korea: Ideology, Society and Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Dette kurset er tilpasset studenter i estetikk som skal i gang med å skrive bacheloroppgave og vil støtte studentene i å formulere et forskningsspørsmål gjennom litteratursøk; gjennomføre litteratursøk for å kartlegge forskning på et emne; vise hvordan UiO-tilknyttede kan få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.