Kurs for bachelorstudenter ved HF

Kurset presenterer et utvalg av bibliotek- og nettressurser som kan være nyttige for både nybegynnere og mer avanserte studenter i gammalgresk.

Kurset presenterer et utvalg av bibliotek- og nettressurser som kan være nyttige for nybegynnerstudenter i latin.

Litteratursøk for oppgaveskriving.

For your ENG3501 thesis course you are required to write a 10-page academic paper on a chosen topic. In order to do so you will have to identify, locate, access, evaluate and use relevant material and sources for your thesis.

The primary purpose of this library orientation class is to help you get the most out of the library resources, and to get a head start on your own research.

Having identified a research question or thesis statement is an advantage in order to benefit fully from this class.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

På FIL3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. Det vil også bli informasjon om formelle krav til en vitenskapelig oppgave.

På HIS3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har, og hvordan du kan lage avanserte søk i Oria og i enkelte artikkeldatabaser.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

På IDE3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I kursets første time lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. I andre time kan du søke etter stoff til din oppgave og få veiledning av kursholder.

På SAS3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

Studentbiblioteket Sophus Bugge gir nye studenter en innføring i de viktigste hjelpemidlene for et effektivt studium. Varighet: 45 minutter

Kurspresentasjon (pdf)

Litteratursøk for oppgaveskriving: JAP1501 Present-Day Japan.

På KOR1502 Korea: Philosophy and Religion skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

På KOR1504 Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

KOR1506 South Korea's Popular Culture skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

KOR2510 North Korea: Ideology, Society and Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Kurset er for studenter i Latin-Amerika-studier (studieretning).

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og til søk i Oria.

Kurset gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter som skal utføre et akademisk prosjektarbeid i medievitenskap. Det legges opp til at studentene får kommet godt i gang med å sette sammen forskningslitteraturen til prosjektene de skal utføre.

På MØNA3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket, hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving, og øvelser i oppsett av litteraturliste.

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter som skal skrive Bacheloroppgave i nordisk.

Kurset gir en introduksjon til bruk av flere nettressurser som kan være nyttige i spanskundervisningen.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.