Kurs for bachelorstudenter ved HF

Kurset presenterer et utvalg av bibliotek- og nettressurser som kan være nyttige for nybegynnerstudenter i gammalgresk.

Kurset presenterer et utvalg av bibliotek- og nettressurser som kan være nyttige for nybegynnerstudenter i latin.

Litteratursøk for oppgaveskriving.

For your ENG3501 thesis course you are required to write a 10-page academic paper on a chosen topic. In order to do so you will have to identify, locate, access, evaluate and use relevant material and sources for your thesis.

The primary purpose of this library orientation class is to help you get the most out of the library resources, and to get a head start on your own research.

Having identified a research question or thesis statement is an advantage in order to benefit fully from this class.

På FIL3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. Det vil også bli informasjon om formelle krav til en vitenskapelig oppgave.

På HIS3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har, og hvordan du kan lage avanserte søk i Oria og i enkelte artikkeldatabaser.

På SAS3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

Studentbiblioteket Sophus Bugge gir nye studenter en innføring i de viktigste hjelpemidlene for et effektivt studium. Varighet: 45 minutter

Kurspresentasjon (pdf)

Literature search for the paper JAP 1501 Dagens Japan. Find relevant resources, make your literature list.

Litteratursøk for oppgaveskriving: JAP1501 Japan's politics and society.

Litteratursøk for oppgaveskriving JAP2501 Japanese popular culture

Materiale som er relevant for studiet finnes i både trykt og digital form. Er det ikke nok med Google? For å finne riktig materiale for japansk studie. På dette kurset presenteres grunninformasjon for litteratursøk og anskaffelse for faget.

På KOR1502 Korea: Philosophy and Religion skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

På KOR1504/4504 Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

KOR2510 North Korea: Ideology, Society and Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Kurset er beregnet for studenter som skal til å skrive bacheloroppgave i kunsthistorie. Vi gjennomgår ulike relevante bibliotek-ressurser.

Kurset er for studenter i Latin-Amerika-studier (studieretning).

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og til søk i Oria.

På MØNA3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket, hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving, og øvelser i oppsett av litteraturliste.

Kurset gir en introduksjon til bruk av flere nettressurser som kan være nyttige i spanskundervisningen.