Rettsvitenskap (JUS2111) - Nettkurs i internasjonale rettskilder

I dette nettkurset lærer du hvordan du finner internasjonale rettskilder i Lovdata Pro og andre relevante baser. Du må gjennomføre kurset og få det godkjent for å kunne gå opp til eksamen i JUS2111.

Hva lærer du?

I dette nettkurset lærer du å finne internasjonale rettskilder, nærmere bestemt traktater, rettspraksis fra internasjonale domstoler og praksis fra FNs menneskerettskomiteer (statsrapporter, generelle kommentarer og individklager).

Kurset tar utgangspunkt i læringskravene til fagene Folkerett og Internasjonale menneskerettigheter i enkeltemnet JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter.

Hvem er kurset for?

Kurset er del av den obligatoriske undervisningen for alle studenter som tar JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter. Du må få nettkurset godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

VIDEO: Fagansvarlig Stian Øby Johansen forklarer hvorfor du må lære deg å finne internasjonale rettskilder. 

Selv om nettkurset er laget for jusstudenter, krever det ingen forkunnskaper og kan også gjennomføres av andre interesserte.

Gjennomføring av nettkurset

Nettkurset består av tre moduler om henholdsvis traktater, internasjonal rettspraksis og praksis fra menneskerettskomitéene. Du må arbeide med nettkurset på egenhånd, men det vil bli satt opp spørretimer i Zoom.

For å få nettkurset godkjent må du besvare og bestå en obligatorisk prøve (multiple choice) i Canvas. 

Det tar omtrent fire timer å gjennomføre de tre modulene. I tillegg må du beregne tid til den obligatoriske prøven på rundt én time (men du kan bruke lengre tid hvis du ønsker). 

Modul 1: Traktater (ca. to timer)

I første modul lærer du om traktater som rettskilde i folkeretten og norsk rett. Du lærer hvordan du finner informasjon om en traktat, informasjon om partenes rettslige forhold til traktaten og traktatens autentiske tekster. 

Baser som blir gjennomgått er Norges Traktater (Lovdata Pro), FNs traktatbase og Europarådets traktatbase. 

Modul 2: Rettspraksis fra internasjonale domstoler (ca. én time)

I andre modul lærer du om rettspraksis som rettskilde i folkeretten og norsk rett. Du lærer hvordan du finner rettsavgjørelser fra to utvalgte internasjonale domstoler: Den internasjonale domstol (ICJ) og Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). 

Modul 3: Praksis fra FNs menneskerettskomiteer (ca. én time)

I tredje modul lærer du om praksis fra FNs menneskerettskomiteer som rettskilde i folkeretten og norsk rett. Du lærer hvordan du finner statusrapporter, generelle kommentarer og individklager på nettsiden til FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR) og i Lovdata Pro. 

Spørretimer i Zoom 

Det vil bli satt opp spørretimer i Zoom hvor du kan stille spørsmål om nettkursets innhold og gjennomføring og annet du lurer på rundt søk etter internasjonale rettskilder. Det er frivillig å delta på spørretimene.

HØST 2022: Det blir satt opp to spørretimer i uke 35. Se Canvas for for mer informasjon, tidspunkt og Zoom-lenke. 

Obligatorisk prøve

For å få nettkurset godkjent må du gjennomføre og bestå en obligatorisk prøve (mulitiple choice) i Canvas. Oppgavene i prøven baserer seg på innholdet i nettkurset. For å bestå prøven må du oppnå minst 5 av 6 riktige svar. Du kan prøve flere ganger.

HØST 2022: Den obligatoriske prøven i Canvas blir gjort tilgjengelig 7. september kl. 09:00 og vil være åpen for besvarelse frem til fredag 9. september kl. 18:00.

Om kurset

Nettkurset i internasjonale rettskilder er utviklet av Juridisk bibliotek på oppdrag fra Det juridiske fakultet ved UiO.

Har du spørsmål angående kurset eller innspill hvordan det kan bli bedre? Send din tilbakemelding til kursutvikler Lars A. Flaten eller undervisningsansvarlig ved Juridisk bibliotek Hilde Westbye

 

Publisert 10. aug. 2020 12:56 - Sist endret 25. aug. 2022 10:27