Psykologi - (PSYC2103) - Kurs i litteratursøking - profesjonsstudiet, 4. semester

Til prosjektoppgaven (15 siders artikkel) i kurset PSYC2103 skal man selv finne litteratur. Arbeidet skal baseres på 5-10 originalartikler fra de siste fem år. Det skal velges et tema for oppgaven som diskuteres i anerkjente tidsskrift. APA-stilen skal følges.

Når er et tidsskrift anerkjent? Hvordan kvalitetsvurdere forkningslitteraturen? Hvilke databaser er relevante for søk innen kognitiv psykologi og nevrovitenskap?

Hva lærer du?

Etter undervisning i litteratursøk:

  • Kjenner du databaser som er relevante for søk etter litteratur til prosjektoppgaven.
  • Kan du søketeknikker som gjør søkene mer effektive og målrettede.
  • Vet du både hvordan man gjør emnesøk og siteringssøk.
  • Står du bedre rustet til å kvalitetsvurdere faglitteratur (blant annet Impact Factor).
  • Vet du om måter å få tilgang til review-artikler på.
  • Kjenner du til ressurser du kan benytte for å sette deg inn i APA-stilen.

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for studenter som tar emnet PSYC2103 - Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi.

Kursholder

Universitetsbibliotekar

Tid og sted

Kurset holdes en gang per semester

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 29. sep. 2011 11:40 - Sist endret 5. aug. 2021 14:03