Kurs for bachelor-studenter ved SV

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Dette semesteret skal du skrive bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur.  Du lærer å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

I dette kurset lærer du om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler. Kurset tar utgangspunkt i studentenes individuelle prosjekt.

Dette semesteret skal du skrive en bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur. Du lærer å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler. Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

På dette kurset skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur.  Du lærer om å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Til prosjektoppgaven (15 siders artikkel) i kurset PSYC2103 skal man selv finne litteratur. Arbeidet skal baseres på 5-10 originalartikler fra de siste fem år. Det skal velges et tema for oppgaven som diskuteres i anerkjente tidsskrift. APA-stilen skal følges.

Når er et tidsskrift anerkjent? Hvordan kvalitetsvurdere forkningslitteraturen? Hvilke databaser er relevante for søk innen kognitiv psykologi og nevrovitenskap?

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

For deg som skal skrive en selvstendig bacheloroppgave er det viktig å finne relevant litteratur. På dette kurset lærer du om hvordan finne litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som ble gitt i 1. semester.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Dette er et litteratursøkkurs som er spesialtilpasset for SGO1003. Målet er at studentene skal bli kjent med de viktigste tidsskriftene innen samfunnsgeografi slik de står på fysisk på hylla, slik at det blir lettere å orientere seg i digitale databaser etterpå.

Eit av læringsmåla til SGO3090 er å kunne skrive ei forskningsoppgåve eller ei utgreiing i form av ei bacheloroppgåve basert på sjølvvalde artiklar og bøker. Dette kurset handlar om å velje ut relevante databaser som passar til problemstillinga i den enkelte bacheloroppgåva, for deretter å utføre effektive søk i desse databasene.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Dette kurset er en introduksjon til selvstendig litteratursøk for å besvare konkrete spørsmål til oppgavene på Econ2310 og som en forsmak på litteratursøk til masteroppgaven.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Dette kurset er en del av SOSANT3090 og hjelper deg med å komme i gang med å finne litteratur til bacheloressayet ditt. Kurset går over to timer og gir en introduksjon til de viktigste ressursene for litteratursøk for sosialantropologer, og hvordan man bruker disse mest mulig effektivt.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Å finne relevante faglige tekster er en del av utfordringene i forskningsprosessen. Hvordan finner du fram til tekster som hjelper deg i arbeidet med å avgrense en sosiologisk problemstilling for din oppgave? Dette kurset hjelper deg med å komme i gang.

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Når du skriver bacheloroppgave, må du søke etter litteratur. Du lærer om å finne egnet litteratur. Bibliotekets ressurser og hvordan søke i databaser etter bøker og artikler. Arkiver, p-bøker og e-bøker. Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt ved 1. semester bachelor.

Litteratursøkekurs for bacheloroppgaven i UTV3091

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!