Kurs for bachelor-studenter ved SV

Til prosjektoppgaven (15 siders artikkel) i kurset PSYC2103 skal man selv finne litteratur. Arbeidet skal baseres på 5-10 originalartikler fra de siste fem år. Det skal velges et tema for oppgaven som diskuteres i anerkjente tidsskrift. APA-stilen skal følges.

Når er et tidsskrift anerkjent? Hvordan kvalitetsvurdere forkningslitteraturen? Hvilke databaser er relevante for søk innen kognitiv psykologi og nevrovitenskap?

For deg som skal skrive en selvstendig bacheloroppgave er det viktig å finne relevant litteratur. På dette kurset lærer du om hvordan finne litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som ble gitt i 1. semester.

Dette er et litteratursøkkurs som er spesialtilpasset for SGO1003. Målet er at studentene skal bli kjent med de viktigste tidsskriftene innen samfunnsgeografi slik de står på fysisk på hylla, slik at det blir lettere å orientere seg i digitale databaser etterpå.

Eit av læringsmåla til SGO3090 er å kunne skrive ei forskningsoppgåve eller ei utgreiing i form av ei bacheloroppgåve basert på sjølvvalde artiklar og bøker. Dette kurset handlar om å velje ut relevante databaser som passar til problemstillinga i den enkelte bacheloroppgåva, for deretter å utføre effektive søk i desse databasene.

Når du skriver bacheloroppgave, må du søke etter litteratur. Du lærer om å finne egnet litteratur. Bibliotekets ressurser og hvordan søke i databaser etter bøker og artikler. Arkiver, p-bøker og e-bøker. Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt ved 1. semester bachelor.