Psykologi - Litteratursøk - master 2. semester

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i sentrale fagdatabaser. Videre ser vi på kriterier for å vurdere forskningslitteratur, som Impact Factor.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • kjenne databaser som er relevante for søk etter litteratur til masteroppgaven.
  • beherske søketeknikker som gjør søkene mer effektive og målrettede.
  • vite hvordan man gjør emnesøk og siteringssøk.
  • stå bedre rustet til å kvalitetsvurdere faglitteratur (blant annet Impact Factor).
  • vite om måter å få tilgang til review-artikler på.
  • kjenne til ressurser du kan benytte for å sette deg inn i APA-stilen.

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Masterstudenter 2. semester

Kursholder

Fagreferent i psykologi

Tid og sted

Vil bli annonsert.

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 23. mars 2012 10:39 - Sist endret 5. aug. 2021 14:14