Kurs for master-studenter ved SV

Som masterstudent skal du lære å orientere deg i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologiske publikasjoner.

I dette kurset arbeider vi særlig med  informsjonsdatabaser for søk etter ulike typer fagpublikasjoner. Arbeidet i seminaret knyttes til prosjektgruppenes problemstillinger.

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i sentrale fagdatabaser. Videre ser vi på kriterier for å vurdere forskningslitteratur, som Impact Factor.

Her lærer du hva biblioteket kan tilby masterstudenter. Hvordan finne raskt fram i informasjonsjungelen, slik at du kan disponere tiden fram mot innlevering. Ta gjerne med egen laptop, men husk å sjekke oppkoblingen til uio-nettet før du møter på kurs.