Kurs for master-studenter ved SV

På masterprogrammet øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset arbeider vi særlig med  informsjonsdatabaser for søk etter ulike typer fagpublikasjoner. Arbeidet i seminaret knyttes til prosjektgruppenes problemstillinger.

Som masterstudent skal du lære å bli istand til å  orientere deg i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologiske publikasjoner. Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner.

På kurset vil du lære om hvilke bibliotektjenester for masterstudenter. Etter kurset vil du vite hvordan du kan navigere deg gjennom informasjonsjungelen i tide til eksamen. 

På masterutdanningen trenger du å kunne finne frem til relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du søketeknikker, og får kjennskap til sentrale databaser og ressurser som er nyttige i oppstarten av et masterstudie.

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i sentrale fagdatabaser. Videre ser vi på kriterier for å vurdere forskningslitteratur, som Impact Factor.

Kurset er beregnet på de som er godt i gang med å skrive masteroppgaven og gir en introduksjon til de mer avanserte funksjonene i de ulike databasene for litteratursøk.

Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan du håndterer og lagrer forskningsdata.

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene UB kan tilby for litteratursøk for sosialantropologer, og hvordan man bruker disse.

Kurset tar opp problemstillinger rundt det at man i vitenskapelig arbeid henter inspirasjon fra og bygger på andres arbeid samtidig som det er forventet at man skal produsere originale bidrag og skrive med egen stemme.

Her lærer du hva biblioteket kan tilby masterstudenter. Hvordan finne raskt fram i informasjonsjungelen, slik at du kan disponere tiden fram mot innlevering. Ta gjerne med egen laptop, men husk å sjekke oppkoblingen til uio-nettet før du møter på kurs.

Dette kurset gir ei kort innføring i siteringsteknikk og forskningsetikk.

Kurset består av tre deler. Første time består av innføring i Zotero referansehåndteringssystem. I andre timen gir vi en kort innføring i fagsidene og søk i noen av de mest relevante databasene for TIK. I tredje timen så legger vi opp til individuelle søk for masteroppgaven med veiledning fra fagreferentene i samfunnsøkonomi og sosiologi.