Kurs for master-studenter ved SV

Som masterstudent skal du lære å  orientere deg i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologiske publikasjoner. Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner. Kurset er mer avansert enn det som tilbys til bachelorstudenter.

Her kan du lese om søking før du møter til kurset: Søk og skriv - om søketeknikker du må kunne(nettressurs)

Du bør ha kjennskap til fagsiden i sosiologi før kurset:

 

 

På masterprogrammet øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset arbeider vi særlig med  informsjonsdatabaser for søk etter ulike typer fagpublikasjoner. Arbeidet i seminaret knyttes til prosjektgruppenes problemstillinger.

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i sentrale fagdatabaser. Videre ser vi på kriterier for å vurdere forskningslitteratur, som Impact Factor.

Kurset er beregnet på de som er godt i gang med å skrive masteroppgaven og gir en introduksjon til de mer avanserte funksjonene i de ulike databasene for litteratursøk.

Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan du håndterer og lagrer forskningsdata.

Seminaret tar opp problemstillinger rundt det at man i vitenskapelig arbeid henter inspirasjon fra og bygger på andres arbeid samtidig som det er forventet at man skal produsere originale bidrag og skrive med egen stemme.

Her lærer du hva biblioteket kan tilby masterstudenter. Hvordan finne raskt fram i informasjonsjungelen, slik at du kan disponere tiden fram mot innlevering. Ta gjerne med egen laptop, men husk å sjekke oppkoblingen til uio-nettet før du møter på kurs.