Pedagogikk - Litteratursøk oppfølgingskurs - bachelor

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid hvor du selv må finne litteratur.   Dette kurset viser deg vei til god og relevant faglitteratur som Google ikke når fram til.   Universitetsbiblioteket skaffer deg bøker og artikler både i det fysiske biblioteket og på UiO-nettet.  Skreddersydd for ditt behov.  Men du vil trenge å vite hvor og hvordan gå fram.  På dette kurset lærer du noe om det.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du ha lært

  • hvor du går for å finne bøker og artikler for oppgaven din
  • hvordan gjøre gode søk
  • hvordan lokalisere litteraturen i biblioteket og på UiO-nettet
  • at biblioteket er din støttespiller i studiene

Arbeidsmåter

Forelesning. Varighet: 2 x 45 min.

Målgruppe

Studenter på emnet PED3001.

Kursholder

 

 

Publisert 27. sep. 2011 13:25 - Sist endret 31. mai 2019 10:47