Kurs for bachelor-studenter ved UV

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid hvor du selv må finne litteratur. Dette kurset viser deg hvordan du kan bruke fagsiden i pedagogikk og finne relevant fag- og forskningslitteratur ved å søke i databaser og arkiver. I tillegg kan Universitetsbiblioteket skaffe deg bøker og artikler i det fysiske biblioteket.