Kurs for bachelor-studenter ved UV

Introduksjonsforelesningen er todelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester. En veldig nyttig introduksjon for alle nye studenter ved UiO!

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid hvor du selv må finne litteratur.   Dette kurset viser deg vei til god og relevant faglitteratur som Google ikke når fram til.   Universitetsbiblioteket skaffer deg bøker og artikler både i det fysiske biblioteket og på UiO-nettet.  Skreddersydd for ditt behov.  Men du vil trenge å vite hvor og hvordan gå fram.  På dette kurset lærer du noe om det.