Pedagogikk - Systematisk litteratursøk - master

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk i databaser og arkiver, samt bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek.

Formålet er å gi studentene kjennskap til viktige deler av universitetsbibliotekstes ressurser som fagsiden i pedagogikk, arbeid med forskningsdatahåndtering og  forskningsetikk, samt søketeknikker og søkestrategier for innhenting av forskningslitteratur til oppgaveskriving. 

En forberedelse til kurset kan være å lese om søketeknikker i Søk og skriv - om søketeknikker du må kunne (nettressurs) og se filmsnutter om bruk av boolske operatorer, som her.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du:
• kunne orientere deg blant bibliotekets ressurser for                   utdanningsvitenskap og effektivt kunne finne frem til fagbøker
• kunne oppdatere deg faglig ved søk spesialiserte databaser for   utdanningsvitenskap og gjør siteringssøk
• kunne gjøre systematiske litteratursøk i Oria
• kunne gjøre systematiske litteratursøk i digitale arkiv og ulike     oppslagsverk (håndbøker og encyklopedi)
• kunne skille mellom ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner
• kjenne til ressurser for å benytte APA-stilen
• kunne orientere seg med hensyn til forskningsdatahåndtering og   forskningsetikk
 

Arbeidsmåter

Kurset består av forelesning, demonstrasjoner og egenøvelse

Målgruppe

Masterstudenter 

Kursholder:

Fagreferent i pedagogikk

Nini Ebeltoft

 

 

Publisert 27. sep. 2011 13:46 - Sist endret 1. jan. 2020 22:22