Pedagogikk - Litteratursøk - master

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk (databaser) og bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek. Formålet er å få kjennskap til fagsiden i pedagogikk og søkestrategier for å kunne innhente forskningslitteratur til oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • kjenne til bibliotekets ressurser for pedagogikk
  • kunne gjøre systematiske litteratursøk i Oria
  • kunne gjøre selvstendige søk i sentrale databaser 

Arbeidsmåter

Kurset består av forelesning, demonstrasjoner og egenøvelse

Målgruppe

Masterstudenter ved Institutt for Pedagogikk

Kursholdere:

Forsker og fagreferent i pedagogikk

Nini Ebeltoft

 

 

Publisert 27. sep. 2011 13:46 - Sist endret 4. feb. 2019 16:18