Pedagogikk - Systematisk litteratursøk - master

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk i databaser og arkiver, samt bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek. Formålet er å gi studentene kjennskap til viktige deler av universitetsbibliotekstes ressurser som fagsiden i pedagogikk, arbeid med forskningsdatahåndtering og  forskningsetikk, samt søkestrategier for innhenting av forskningslitteratur til oppgaveskriving. Kurset gir innføring i ulike søketeknikker og søk etter ulike typer publikasjoner. En forberedelse til kurset kan være å lese om søketeknikker i Søk og skriv - om søketeknikker du må kunne (nettressurs) og orientere seg via filmsnutter om bruk av boolske operatorer, som her.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • kunne orientere deg blant bibliotekets ressurser for utdanningsvitenskap og effektivt kunne finne frem til fagbøker
  • kunne oppdatere deg faglig ved søk spesialiserte databaser for utdanningsvitenskap og gjør siteringssøk
  • kunne gjøre systematiske litteratursøk i Oria
  • kunne gjøre systematiske litteratursøk i digitale arkiv og ulike oppslagsverk (håndbøker og encyklopedi)
  • kunne skille mellom ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner
  • kjenne til ressurser for å benytte APA-stilen
  • kunne orientere seg med hensyn til forskningsdatahåndtering og  forskningsetikk

Arbeidsmåter

Kurset består av forelesning, demonstrasjoner og egenøvelse

Målgruppe

Masterstudenter ved Institutt for Pedagogikk

Kursholder:

Fagreferent i pedagogikk

Nini Ebeltoft

 

 

Publisert 27. sep. 2011 13:46 - Sist endret 7. okt. 2019 11:59