Kurs for master-studenter ved UV

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk i databaser og arkiver, samt bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek.

Formålet er å gi studentene kjennskap til viktige deler av universitetsbibliotekstes ressurser som fagsiden i pedagogikk, arbeid med forskningsdatahåndtering og  forskningsetikk, samt søketeknikker og søkestrategier for innhenting av forskningslitteratur til oppgaveskriving. 

En forberedelse til kurset kan være å lese om søketeknikker i Søk og skriv - om søketeknikker du må kunne (nettressurs) og se filmsnutter om bruk av boolske operatorer, som her.

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Oria, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i masteroppgaven.

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria til å finne faglitteratur til bruk i masteroppgaven. Det gis også en enkel innføring i generelle søketeknikker, og i relevante artikkeldatabaser. Referanseverktøyet EndNote blir også tatt opp.

I andre økt gis det tid til å søke i databasene ut i fra egen problemstilling.