Kurs for master-studenter ved UV

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk (databaser) og bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek. Formålet er å få kjennskap til fagsiden i pedagogikk og søkestrategier for å kunne innhente forskningslitteratur til oppgaveskriving.

 

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Oria, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i masteroppgaven.

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket: Oria, elektroniske oppslagsverk og de trykte samlingene i spesialpedagogikk. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i oppgaver.

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria til å finne faglitteratur til bruk i masteroppgaven. Det gis også en enkel innføring i generelle søketeknikker, og i relevante artikkeldatabaser. Referanseverktøyet EndNote blir også tatt opp.

I andre økt gis det tid til å søke i databasene ut i fra egen problemstilling.