Kurs for master-studenter ved UV

Kurset er beregnet for masterstudenter og gir en innføring i systematisk/strukturert arbeid med litteratursøk i databaser og arkiver, samt bruk av relevante ressurser tilgjengelig ved UiOs fag- og forskningsbibliotek.

Formålet er å gi studentene kjennskap til viktige deler av universitetsbibliotekstes ressurser som fagsiden i pedagogikk, arbeid med forskningsdatahåndtering og  forskningsetikk, samt søketeknikker og søkestrategier for innhenting av forskningslitteratur til oppgaveskriving. 

En forberedelse til kurset kan være å lese om søketeknikker på nettstedet Søk og skriv (nettressurs) og se filmsnutter om bruk av boolske operatorer, som her.

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Oria, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i masteroppgaven.