Utdanningsledelse (UTLED4090) - Litteratursøk og referanseteknikk - master

På dette kurset lærer du å utnytte mulighetene i Oria til å finne faglitteratur til bruk i masteroppgaven. Det gis også en enkel innføring i generelle søketeknikker, og i relevante artikkeldatabaser. Referanseverktøyet EndNote blir også tatt opp.

I andre økt gis det tid til å søke i databasene ut i fra egen problemstilling.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • kjenne til bibliotekets ressurser for utdanningsledelse
  • kjenne til et utvalg av relevante databaser
  • kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk

Arbeidsmåte

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter som tar emnet UTLED4090.

Kursholder

Fagreferent i pedagogikk

Nini Ebeltoft

Publisert 18. nov. 2014 12:44 - Sist endret 7. okt. 2019 12:00