English version of this page

Bibliotekstyret

Bibliotekstyret er det øvste organ for Universitetsbiblioteket. Styret skal fastsetje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, føreskrifter og reglement, og vedtak fatta av Universitetsstyret.

Siste sakskart

Siste protokoll

Valperioden for bibliotekstyret:

01.09.2018 - 31.08.2022. Studentrepresentantane veljast for eitt år av gangen.
Styreperioden prolongeres til 31.12.2022

Organisering av bibliotekstyret

Bibliotekstyret har 8 medlemmar:

 • 4 vitskapelege representantar
 • 2 representantar for studentane
 • 1 representant for dei bibliotekstilsette
 • 1 ekstern representant

Bibliotekstyret skal ha ein styreleiar og ein nestleiar, oppnevnde av rektor blant dei 4 vitskapelege representantane i styret.

Styreleiar leier Bibliotekstyret og fører på vegne av dette tilsyn med bibliotekets verksemd. Styreleiar representerer styret eksternt innanfor styrets myndigheitsområde. Styreleiar leier styreforhandlingane, og samarbeider med bibliotekdirektøren om planlegging av styrearbeidet.

Vitskapelege representantar og vararepresentantar

 • prodekan for undervisning Gunn Enli (​Det humanistiske fakultet) leiar
 • professor Ingvill Rasmussen​ (Det utdanningsvitenskapelige fakultet) nestleiar
 • professor II Kristin Bjordal (Det medisinske fakultet​)
 • professor Margunn Aanestad​ (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet)
 • 1. vara: professor Rein Aasland​ (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet)
 • 2. vara: universitetslektor Annely Tomson (Det humanistiske fakultet)

Representant og vararepresentantar for dei bibliotekstilsette

 • universitetsbibliotekar Signe Brandsæter
 • 1. vara: Magnus Carlström
 • 2. vara: Karen Danbolt

Representantar og vararepresentantar for studentane

Perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022:

 • Representant: Astrid Sophie Ulleland
 • Representant: Joachim Teruel Sandnes
 • 1. vara: Malene Iren Eilertsen
 • 2. vara: Kristin Labori Brattberg

Ekstern representant og vararepresentant

 • instituttleder Tor Arne Dahl, OsloMet - Storbyuniversitetet ​​
 • vara: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket

Reglement for UB

Se UBs reglement i UiOs regelverk.

 

Publisert 14. okt. 2010 22:21 - Sist endret 2. sep. 2022 10:47