Registreringsprosjektet

Hylle på hylle, reol på reol. (Foto: Karen Danbolt)

Mange av de eldste bøkene i i kjellermagasinet har tidligere ikke vært  tilgjengelige i vår bibliotekbase Oria. De fleste har vært søkbare i HK1, Universitetsbibliotekes gamle hovedkatalog. Den eldste alfabetiske hovedkatalogen inneholder all utenlandsk litteratur anskaffet før 1966. Litteratur anskaffet f.o.m. 1966 er registrert i ORIA. Store deler av de eldre samlingene kan fortsatt bare lokaliseres ved oppslag i HKI.

I 2013 ble det startet opp et prosjekt med å gjennomgå og registrere disse eldste bøkene i Oria. Vi har tidligere lagt ut månedlige lister over katalogiserte bøker.

I tillegg til at hver bok registreres i bibliotekbasen, har en bokbinder gått igjennom samlingen og plukket ut hva som bør repareres og restaureres, i tillegg har hun renset og behandlet skinninnbindingene. Vi har også fått spesiallaget kassetter og kapsler som beskytter bøkene.

Målet er å få registrert hele samlingen som er i vårt gamle magasin. En fullstendig registrering er helt nødvendig for å få et grunnlag for videre forskning og utvikling av denne delen av Juridisk bibliotek. Vi får også et utgangspunkt for fremtidig bevaring og sikring av samlingen.

 

Prosjektleder: Karen Danbolt

Katalogisator/Prosjektmedarbeider: Tiril Bonnevie

Bokbinder: Lisa Bøthun