English version of this page

Strategi ved UB

Dei overordna strategiane som viser retninga for biblioteket si verksemd er samla i ein plan for perioden fram til 2020.  

Universitetsbiblioteket sin strategi 2030(pdf)

Universitetsbiblioteket skal 

  • tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet 
  • sikre tilgang til og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
  • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen 
  • styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Årsplanar

Gjennom årsplanar skal strategiene setjes ut i livet.

Årsrapport

Årsrapporten blir vedteken i bibliotekstyret i vårsemesteret etter året ein rapporterer for.

Samlingspolitikk

Samlingspolitkken er vedteken av bibliotekdirektøren 5. mars 2013.

Publisert 9. mars 2011 09:35 - Sist endret 1. apr. 2022 10:55