English version of this page

Hvorfor fulltekst i DUO vitenarkiv

  • Masteroppgaver er en viktig del av norsk grunnforskning.
  • DUO blir indeksert av Google, Google Scholar og andre søketjenester.
  • Oppgaven i DUO er markedsføring av din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere - benytt den!
  • Leser du andres oppgaver mens du skriver din egen? Andre vil gjerne lese din!
  • Oppgaven oppbevares i DUO og vil alltid være tilgjengelig for deg og andre via en permanent nettadresse.
  • Kunnskap må formidles for å komme til nytte - det er en del av Open Access-tankegangen. Open Access betyr fri, åpen tilgang til forskningsresultater på internett.
  • Forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av din oppgave.
  • Du kan velge at masteroppgaven din skal være ikke tilgjengelig i DUO. Vær klar over at du da hindrer mange i å få lest masteroppgaven: andre masterstudenter, potensielle arbeidsgivere, relaterte forskningsmiljøer.

Open Access og masteroppgaver

Open Access handler vanligvis om fagfellevurderte, vitenskapelig artikler som gjøres åpent tilgjengelig på internett. Forfatterne inngår avtale med tidsskriftene før publisering. Avtalene regulerer hva forfatterne kan gjøre med artiklene i ettertid. F.eks. om forfatteren kan egenarkivere artikkelen i DUO eller ikke.  Selv om oppgaven din ikke er en fagfellevurdert artikkel, er den likevel en del av det store forskningsbildet.

Når du leverer masteroppgaven til DUO, kan du velge at oppgaven skal være tilgjengelig for alle. Som forfatter av en masteroppgave trenger du nemlig ikke forholde deg til inngåtte avtaler med tidsskrift eller forlag. Det er du som har opphavsrett til masteroppgaven din. Du står derfor fritt til å tilgjengeliggjøre den i DUO vitenarkiv. Slik gjør du forskningen din åpen for andre interesserte, og bidrar til åpen tilgang.


Obligatorisk innlevering

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven til DUO selv om oppgaven må klausuleres eller du setter den til ikke tilgjengelig. Du beholder opphavsretten til egen oppgave. Se universitetets vedtak (pdf).

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 8. juli 2015 13:57 - Sist endret 21. apr. 2017 17:22