English version of this page

Opphavsrett og DUO

Informasjon om din opphavsrett til egen masteroppgave, og ditt ansvar for ikke å misbruke andres opphavsrett når du gjenbruker deres materiale.

Din opphavsrett

Når du skriver en tekst, har du etter Åndsverkloven eksklusiv råderett over åndsverket ditt. Det vil si at det er du som har opphavsretten til masteroppgaven din. Denne kan du forvalte som du vil, bortsett fra at du ikke kan si i fra deg dine ideelle rettigheter. Sammendraget av oppgaven er også å regne som et åndsverk.

Åndsverkloven fra Lovdatas sider.

Hvis teksten din er publisert andre steder og du har skrevet avtale om å overføre opphavsrettigheter til et forlag, må du få tillatelse fra forlaget for å publisere teksten i DUO. Kontakt DUO for hjelp.

Andres opphavsrett

Bruk av bilder og illustrasjoner

Digital tilgjengeliggjøring av bilder/ fotografier (kunstverk) i masteroppgaver dekkes i stor grad av avtale mellom BONO (Billedkunst opphavsrett i Norge) og UHR (Universitets- og høgskolerådet).

Under punkt 3.3 "Digital utnyttelse av kunstverk i forbindelse med studentarbeider og forskning" i avtalen står det:
"Avtalen gir Institusjonen rett til å gjøre kunstverk som inngår i student- og forskningsarbeider tilgjengelig på Internett og i Institusjonens eller samarbeidende institusjoners intranett. Institusjonen har rett til å gjengi kunstverk i student- og forskningsarbeider, for  eksempel i prosjektarbeid, innleveringsoppgaver, eksamensbesvarelser og doktorgradsarbeider. Avtalen gir ikke rett til å gjøre kunstverk som inngår i student- og forskningsarbeider tilgjengelig ved andre publiseringsformer, som f.eks. trykte publikasjoner for utgivelse."

Dette så lenge kunstverket er dekket av BONO-avtalen. Søk i basen: https://www.bono.no/sk-etter-kunstner-1/

Materiale som ikke er dekket av avtalen med BONO

Hvis ikke bilder/fotografier (kunstverk) er dekket av avtalen, må du som forfatter søke opphavsmannes tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Avtalen som du må godkjenne før tilgjengeliggjøring av masteroppgaven i DUO, sier bl.a. "Om dokumentet eller deler av dokumentet inneholder fotografier, tegninger eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, garanterer forfatteren at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tredjemann på forhånd."

Du kan publisere egne fotografier i masteroppgaven, men det kommer an på hva som er avbildet. Åndsverkloven tolkes strengt i forhold til materiale som publiseres på internett. Grunnen til dette er blant annet potensialet for misbruk. Hvis et kunstverk er blitt fotografert av deg, kan du ikke inkludere bildet i oppgaven hvis opphavsmannen fremdeles har opphavsretten til kunstverket. Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår, se åndsverkslovens § 40. Har det gått lenger tid enn dette er kunstverket falt i det fri, og du kan ha med illustrasjon i oppgaven som legges på internett.

En løsning er at du kan spørre opphavsmennene om å få lov til å ha med bildene i den publiserte oppgaven, der dette lar seg gjøre.

Illustrasjoner fra nettet

Det er en fristende løsning å søke frem bilder på internett og kopiere disse inn i masteroppgaven. Mest sannsynlig har noen opphavsrett til disse bildene. Dessverre holder det ikke å sette inn en referanse av typen "Kilde: http://www.nettsted.osv.". Du må vite at du faktisk har lov til å gjenbruke bildene. Hvis fotografen har satt en CC-lisens på bildet, sjekker du lisensens innhold og hvordan du kan bruke bildet. Wikimedia Commons inneholder bl.a. bilder som alle er lisensiert, og er grei å bruke hvis du trenger illustrasjonsfoto til ulike emner.


Publisert 17. nov. 2010 09:46 - Sist endret 9. okt. 2018 10:53