English version of this page

Begrense tilgang til masteroppgaver i DUO

Alle masteroppgaver skal leveres i fulltekst i DUO. Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Studenter kan også velge å utsette eller avslå elektronisk tilgjengeliggjøring av masteroppgaven.

Lovpålagt klausulering

Å klausulere vil si å skjerme for innsyn. Masteroppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal klausuleres. Reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13. Klausulering angis ved levering i Studentweb.

Reglene om taushetsplikt gjelder blant annet følgende opplysninger (oversikten er ikke fullstendig):

  • Opplysninger om noens personlige forhold.
  • Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
  • Opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan.
  • Opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte.
  • Opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren.

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Klausulerte masteroppgaver har tilgangskode C i DUO vitenarkiv.

Hvordan få innsyn i klausulerte masteroppgaver.

Utsatt elektronisk tilgjengeliggjøring

Studenter kan velge å utsette tilgjengeliggjøringen av oppgavene sine med inntil fem år. Dette angis ved levering i Studentweb og brukes for eksempel dersom studentene skal arbeide videre med stoffet med tanke på doktorgrad eller annen utgivelse.

Forfatternavn, tittel og eventuelt sammendrag blir likevel tilgjengelig i DUO. Studenten kan la være å levere sammendrag dersom dette ikke skal være tilgjengelig.

Masteroppgaver med utsatt tilgjengeliggjøring har tilgangskode B i DUO vitenarkiv.

Hvordan få innsyn i masteroppgaver med utsatt tilgjengeliggjøring.

Ikke elektronisk tilgjengelig

Studenter kan velge at masteroppgaven ikke skal være elektronisk tilgjengelig. Dette angis ved levering i Studentweb.

Forfatternavn, tittel og eventuelt sammendrag blir likevel tilgjengelig i DUO. Studenten kan la være å levere sammendrag dersom dette ikke skal være tilgjengelig.

Ikke elektronisk tilgjengelige masteroppgaver har tilgangskode A i DUO vitenarkiv.

Hvordan få innsyn i masteroppgaver som ikke er elektronisk tilgjengelig.

Tilgang på dokumenter i DUO med begrenset tilgang

Det er laget oversikt over de ulike restriksjonene på dokumenter i DUO, og hva som kreves for å få tilgang.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 21. sep. 2010 14:16 - Sist endret 10. okt. 2019 14:44