English version of this page

Referering innen Medisin og helsefag

Valg av referansestil

Hvilken stil du skal bruke er avhengig av det emnet/faget du studerer. Hvilken stil du skal benytte bør avklares med de ansvarlige for emnet/faget.

Oversikt over spesifiserte stiler for studier og studieprogram fra Medisinsk fakultet.

Vanlige stiler innen Medisin og helsefag

Det finnes mange ulike stiler og ulike anbefalinger. Hvis det ikke kreves en bestemt stil, velg en stil og bruk den konsekvent i oppgaven du skriver, for eksempel:

Nyttige ressurser

Hjelp på biblioteket

Trenger du mer hjelp, kontakt Medisinsk bibliotek

 

Publisert 10. juni 2011 15:25 - Sist endret 13. sep. 2021 13:05