Bruke BibLaTeX

Organisering av referanser og litteratur er en viktig del av skriveprosessen. Dersom du bruker LaTeX for avhandlingen din, er det naturlig å bruke referanseverktøyet BibLaTeX.

BibLaTeX-databasen

Referansene samles i en eller flere filer som har etternavnet "bib", f.eks "referanser.bib".

Både EndNote og Zotero kan brukes for administrasjon av referanser som siden eksporteres til en bib-fil.

Det fins programmer for å håndtere bib-filer direkte, f.eks. gratisprogrammet JabRef som fins for Linux, Mac og Windows.

Editorer som Emacs og Vim har begge modus for redigering av BibLaTeX-referanser.

Pass hele veien på at du bruker tegnsettet UTF-8, som er standard på de fleste plattformer nå, men i visse tilfeller må programmene settes opp til å bruke det, se nedenfor.

Dessuten brukes programmet biber for å prosessere referansene, ikke lenger bibtex. Dette må også stilles inn.

Tegnsett og biber-programmet

Hvordan du setter opp BibLaTeX på ulike maskinplattformer avhenger av hvilket redigeringsprogram du bruker for LaTeX. Her omtales hvordan du stiller inn tegnsett (UTF-8) og bruk av programmet biber (for formatering og sortering av referanser) i ett program for hver av maskinplattformene Linux, Mac og Windows. 

Det fins mange andre programmer for å redigere LaTeX, se f.eks  LaTeX Editors/IDEs

BibLaTeX-dokumentasjon

Kurs

Det arrangeres kurs i BibLaTeX, se f.eks. her.

Eller se hele kurskatalogen.