English version of this page

EndNote

Bruk EndNote til å samle, organisere og finne igjen referanser og artikler. EndNote kan også brukes sammen med Word for å legge til referanser og litteraturlister.

Les dette om EndNote 20

Dersom du har oppdatert EndNote-programmet til versjon 20, må du konvertere EndNote-bibliotek du har brukt i tidligere EndNote-versjoner (f.eks X9) slik at det er kompatibelt med den nye versjonen.

Har du ikke brukt eldre versjoner av EndNote-programmet før du installerte versjon 20 kan du ser bort ifra denne informasjonen.

Slik konverterer du eldre bibliotekfiler:

  1. I EndNote: File > Open Library...
  2. Bla deg frem til filen du skal konvertere og åpne den.
  3. Du får opp en dialogboks som sier at filen må konverteres. Velg OK
  4. Gi det nye biblioteket et nytt navn og lagre det (ikke lagre i OneDrive, Dropbox etc).
  5. Det nye biblioteket åpner seg nå i EndNote 20. Den gamle EndNote-filen blir liggende der den var.

Facebook

Still oss gjerne spørsmål i gruppen "EndNote ved Universitetet i Oslo".

Kurs

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs for ansatte og studenter ved UiO og OUS.

Andre veiledninger