English version of this page

Referere

For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste. Dette er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Hva er referering og hvorfor er det viktig å referere riktig?

Referansestiler

Referering innenfor ditt fag

Referanseverktøy - hold orden på dine referanser

EndNote

EndNote har god integrasjon med Office-pakka. I EndNote kan du søke i vitskapelige databaser, lagre referanser og sette dem direkte inn i dokument du skriver i Word.

Still gjerne spørsmål til EndNote-gruppen vår på Facebook

Zotero

Zotero samhandler med Word, OpenOffice og LibreOffice, og kan eksportere referanser i BiBLaTeX-format.

BibLaTeX

BibLaTeX er det foretrukne referanseverktøyet for dem
som skriver med LaTeX.