English version of this page

Referere

Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste. Dette er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Hva er referering og hvorfor er det viktig å referere riktig?

Referansestiler

Referering innenfor ditt fag

Referanseverktøy

EndNote

EndNote har god integrasjon med Office-pakka. I EndNote kan du søke i vitskapelige databaser, lagre referanser og sette dem direkte inn i dokument du skriver i Word.

Still gjerne spørsmål til EndNote-gruppen vår på Facebook

Zotero

Med Zotero kan du samle artikler og sitere dem fra Word, OpenOffice og LibreOffice. Hvis du skriver i LaTeX eller RMarkdown, kan Zotero settes opp til å eksportere BibLaTeX automatisk.

BibLaTeX

BibLaTeX er den anbefalte referansepakken hvis du skriver i LaTeX eller RMarkdown. Den kan brukes alene, eller sammen med Zotero eller andre referansehåndteringsprogrammer.