Hva er å referere?

Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste.

Hvorfor referere?

Å referere er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Ved å referere engasjerer du deg også i andres arbeid. Samtidig oppmuntrer du dine lesere til videre lesning gjennom kildene dine.

Ved universitetet forventes det at vi følger:

  • etablerte vitenskapelige normer. Våre argumenter og kunnskapspåstander skal blant annet være etterprøvbare og kritiserbare. Korrekt kildebruk og referanser er et ledd i å sikre dette.
  • formelle regler. Oppgaver som vurderes og forskning som publiseres skal være et resultat av egen læring og arbeidsinnsats. Gjennom korrekt kildebruk og referanser viser vi hva vi har lest og bygger vår kunnskap på.

Både forskere og studenter har et ansvar for å etterleve normene og reglene.

Fusk og plagiering

Vitenskapelige verdier og normer

Publisert 10. juni 2011 15:25 - Sist endret 4. mars 2021 09:32